Komunální volby se blíží

Podle sdělení správního odboru byla k 5. září 2014 ukončena kontrola správnosti údajů na hlasovacích lístcích pro volby do zastupitelstev obcí. Možnosti kontroly využilo 47 z 267 zaregistrovaných kandidujících volebních stran, v samotných Českých Budějovicích pak 10 z celkem 17 kandidujících subjektů.

V současné době jsou hlasovací lístky předávány do tisku, do úterý 7. října 2014 by je měli mít všichni voliči v poštovních schránkách. Dne 10. září 2014 v 16.00 hodin končí kandidujícím volebním stranám přednostní možnost delegovat členy do okrskových volebních komisí. Na neobsazená místa dojmenuje primátor města členy z řad veřejnosti. Zasedání těchto komisí bude 18. září 2014 v českobudějovické Sportovní hale.

Volební lístky formátu A1 jsou oboustranné.