Komentář VH-TRES spol. s r.o. k mítinku občanů „Zachraňme Malák“

 

Město se už více než patnáct let snaží zajistit povodňovou ochranu od Malše, která při povodni zatopí vždy velkou rozlohu jeho zastavěného území. Záplava v dolní části vystupuje z parku u Malého jezu do zástavby, protéká Havlíčkovou kolonií, centrem města a končí na Pražském předměstí, jež bylo nedávno nákladně zabezpečeno od povodně na Vltavě. Jaké škody dokáže velká voda způsobit, ukázal všem nejen rok 2002. Pokud chceme vtoku povodně do zástavby pod Malým jezem zamezit, navrhuje se nutně vybudování ochranné zídky jako účinné bariéry. Voda, dosud protékající zástavbou, tak bude svedena k Malši do oblasti navrhovaného kácení. Pokud se v tomto místě nic neudělá, stejný koridor Malše, už i při větším průtoku, vzduje hladinu do okolí a tím zhorší poměry povodňového zaplavení na druhém břehu i v oblasti Mladého. To je logicky nepřípustné, proto je navrhováno v onom „špuntu“ zprůtočnění rozšířením suché části koryta Malše, které je bohužel spojeno s vykácením stromů. Po nezbytných terénních úpravách ale bude vegetace obnovena. Součástí projektu jsou totiž i poměrně nákladné sadové úpravy za téměř 2 miliony korun. Oblasti vlastního „koupacího“ parku u Malého jezu se žádné stavební práce nedotknou.

Projekt zmiňovaného protipovodňového opatření prošel dlouhou legislativní cestou. Po navržení byl také důkladně výpočtově posouzen a odborně oponován. V začátcích prací proběhlo i několik veřejných diskusí a nutno připomenout, že připomínky veřejnosti byly v možné míře akceptovány, například i zkrácením upravovaného úseku zásahu.

Věříme, že většina občanů dokáže posoudit reálný stav věci i pádné důvody k realizaci záměru.