Jižní tangenta dostala od města zelenou

Odbor dopravy a silničního hospodářství českobudějovického magistrátu vydal stavební povolení na dopravní část první etapy Jižní tangenty, které nabylo právní moci dne 2.8.2019. Žadatelem o stavební povolení a zároveň i investorem je Jihočeský kraj.

Jedná se o povolení výstavby části nové komunikace – budoucí silnice II/143, která povede od silnice I/3 za obcí Planá směrem na Boršov nad Vltavou,  východním směrem k budoucí dálnici D3, kde bude napojena na mimoúrovňovou křižovatku dálnice D3 (Roudné). Souvisejícími stavbami  jsou úpravy silnice III/00354, přiléhajících místních komunikací a stavba propojení cyklostezek do obce Včelná a směrem na Boršov nad Vltavou. Křížení nově budované komunikace Jižní tangenty (silnice II/143), silnice III/0354 a místních komunikací je řešeno novým kruhovým objezdem před obcí Včelná. Nově bude železniční trať vedena mimo úroveň komunikací, převedení cyklistů přes kruhový objezd bude po dvou nových lávkách nad komunikací. Podél komunikace, v blízkosti stávající zástavby obce Včelná, budou vybudovány protihlukové zdi. A v rámci stavby se počítá také s vybudováním nových sjezdů pro přístup k pozemkům podél stavby,“ uvedl náměstek primátora Viktor Lavička.

Celková délka této stavby je 2,760 km a předpokládaná cena dopravní části je 531 900 000 Kč s DPH.

 

Stránka byla upravena uživatelem Hana Bürgerová, 12. 8. 2019.