Inspekční zpráva k sanaci azbestu

 

Inspekční zpráva k účinnosti sanace azbestu a jiných nebezpečných vláken ve vnitřním a vnějším prostředí

pdf

Situační plánky se zakreslenými místy měření

pdf

Souhrnný přehled měření

pdf

Protokol č. 064/12 – měření před sanací

pdf

Protokol č. 020/12 – měření před sanací uvnitř pavilonu 236 (expertiza)

pdf

Protokol č. 066/12 – měření během sanace uvnitř pavilonů (personální odběry)

pdf

Protokol č. 065/12 – měření během sanace uvnitř pavilonů (stacionární odběry)

pdf

Protokol č. 067/12 - měření po sanaci uvnitř pavilonu 231

pdf

Protokol č. 068/12 - měření po sanaci uvnitř pavilonu 232

pdf

Protokol č. 069/12 - měření po sanaci uvnitř pavilonu 234

pdf

Protokol č. 070/12 - měření po sanaci uvnitř pavilonu 235

pdf

Protokol č. 071/12 - měření po sanaci uvnitř pavilonu 236

pdf

Protokol č. 072/12 - měření po sanaci uvnitř pavilonu 423

pdf

Protokol č. 073/12 - měření po sanaci uvnitř pavilonu 424

pdf

Protokol č. 074/12 - měření po sanaci uvnitř pavilonu 426

pdf

Protokol č. 075/12 - měření po sanaci vně pavilonů

pdf