Informace k životnímu prostředí

     Informace, které jste zde očekávali a nenalezli, hledejte dále pod odborem ochrany životního prostředí:

především informace k hospodaření s odpady v rámci zákona 185/2001 Sb., k ovzduší, ke kácení stromů, k našim dalším aktivitám.

Také v sekci formuláře naleznete potřebné žádosti k dalšímu jednání na odboru ochrany životního prostředí (povolování vodních děl, vyjadřování ke stavbám, vynětí ze zemědělského půdního fondu, rybářské lístky a otázky hospodaření v lesích,povolování kácení stromů, schvalování svodů hospodářských zvířat,vydávání osvědčení zemědělským podnikatelům a mnoho dalšího.

Na úřední desce naleznete oznámení týkající se životního prostředí , například  opatření  Krajské veterinírní správy v chovu včel v boji s morem včelího plodu, vydaná rozhodnutí oddělením vodního hospodářství, vyvěšené připomínkování k tzv.EIA, tedy k posuzování vlivů staveb na  na životní prostředí a další.

Dotace neboli granty přidělované na podporu ochrany životního prostředí se vyhlašují v sekce dotace a žádosti se podávají elektronicky v e- dotacích.

Stránka byla upravena uživatelem .