Informace k opatřením - hlášení VISO

Vážení spoluobčané,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se nařizuje omezení pohybu na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou. Jinak je třeba pobývat v místě bydliště a omezit kontakty s jinými osobami.

Na veřejně dostupných místech lze pobývat nejvýše v počtu dvou osob a dodržovat odstup nejméně dva metry, pokud je to možné.

Platnost tohoto opatření je do 1. 4. 2020 do 6 hodin ráno.

Děkuji všem za dodržování všech opatření a držme spolu!

Jiří Svoboda, primátor Českých Budějovic

 

Hlášení VISO dne 25.3.2020 ve formátu MP3

Stránka byla upravena uživatelem Mgr. Miloslav Soukup, 25. 3. 2020.