Hračky patří dětem, ne do popelnic

Mnoho z nás jistě řešilo otázku, kam s hračkou, která se našim dětem takříkajíc „ohrála“. Ještě může posloužit, ale už nechceme, aby nám doma zabírala místo. Ale kam s ní? Hledat její nové využití sice bere čas, ale rozhodně dává smysl. Neskončí na smetišti a ještě někoho potěší.

Dobrou volbou je darovat ji. Známým, Českému červenému kříži, charitě. Tyto a jim podobné organizace jsou vděčné za jakoukoliv pomoc. Plyšové hračky je možné společně s použitým textilem odložit v sáčku či tašce do modrých kontejnerů na textil rozmístěných po celém městě. Zachovalé, pěkné a nepoškozené hračky lze nabídnout i mateřským školám, dětským domovům, družinám, mateřským centrům, dětským oddělením v nemocnicích.

Zvláštní skupinou jsou hračky elektrické a elektronické. Ty patří mezi elektroodpad a podle toho je třeba s nimi také naložit. Odložit je můžete do speciálních červených kontejnerů, nebo je nechat v některém ze sběrných dvorů, případně odevzdat v dalších místech zpětného odběru elektrozařízení. Odpovědnou likvidací podpoříte recyklaci obsažených materiálů a jejich opětovné využití. Třeba právě pro výrobu nových hraček.
 
 

Ivo Moravec (HOPB), člen rady města