Hodnota majetku Budějovic přesahuje šestnáct miliard

Aktuálně představuje hodnota městského majetku a jeho příspěvkových organizací 16,315 miliard korun. Pod širokým pojmem majetek najdeme řadu položek, jako například pozemky, budovy, nedokončené stavby, movité věci, pohledávky, cenné papíry a vklady v obchodních společnostech či výnosy hospodářské činnosti. Město a jeho příspěvkové organizace vlastní pozemky o výměře 3,5 tisíce ha v účetní hodnotě 957 miliónů korun.

„Pro zajímavost, třeba loni získalo bezúplatným převodem pozemky od Ministerstva financí a Pozemkového fondu ČR v účetní hodnotě asi 79 tisíc korun či darovací smlouvou podle občanského zákoníku pozemky v hodnotě téměř sedm miliónů korun, nakoupilo pozemky za téměř 20,6 miliónů korun a prodalo je za celkem za 11,6 miliónů korun. Zásadní převody majetku souvisely i se vznikem příspěvkové organizace Sportovní zařízení, které se převedly pozemky v hodnotě 27,6 miliónů korun,“ říká předsedkyně finančního výboru zastupitelstva města Petra Šebestíková (TOP 09).

„České Budějovice by byly bohatou nevěstou, vlastní 639 budov v účetní hodnotě 5,2 miliardy korun a 4971 staveb, jejichž cena je 6,1 miliard Kč. Mezi nejvýznamnější stavby patří vodohospodářský majetek, tedy vodovodní řady a kanalizační sběrače v délce přes 635 km, čistička odpadních vod a úpravna vody, dále místní komunikace v délce 360 km, 250 km chodníků, mosty a lávky,“ konstatuje náměstek primátora Miroslav Joch (ČSSD) a řečí čísel ještě upřesňuje, že město účtuje i pohledávky za 119 milionů. „Největší počet pohledávek od jednoho druhu představují poplatky za komunální odpad. Ke konci loňského roku jich bylo 16.197, což je 20,6 milionů,“ dodává náměstek.