Formuláře

Filtrování
Žádost o stavební povolení
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Žádost o udělení souhlasu ke vjezdu vozidel s okamžitou hmotností nad 6 tun do oblasti "centrální zóna"
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Správa veřejných statků
Žádost o úhradu poplatku za komunální odpad formou SIPO
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Finanční odbor
Žádost o umístění do domova pro seniory
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Formuláře pro umístění do Domova pro seniory U Hvízdala, Domova pro seniory Máj a CSS Staroměstská je možné si vyzvednout přímo na jednotlivých zařízeních, případně na www stránkách konkrétních zařízení. Tam jsou též uvedeny všechny potřebné informace, týkající se žádosti a možného přijetí.

Adresy www stránek domovů pro seniory:

Domov pro seniory Hvízdal, p.o. - www.domovproseniory-hvizdal.cz

Domov pro seniory Máj, p.o. -  www.ddmajcb.cz

CSS Staroměstská, p.o. -  www.staromestska.cz

- Žádost o umístění do Domova pro seniory

K této žádosti se dokládá obvodním lékařem vyplněný tiskopis:

- Vyjádření lékaře

Žadatel přikládá k žádosti též poslední výměr důchodu.

Odbor:
Odbor sociálních věcí
Ke stažení:
Žádost o umístění do domu s pečovatelskou službou
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Při podání žádosti je nutné k žádosti připojit vyjádření obvodního lékaře o zdravotním stavu žadatele a prohlášení o bezdlužnosti.

Odbor:
Odbor sociálních věcí
Žádost o uzavírku místní komunikace
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žádost o uzavírku silnice
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žádost o uzavření dohody o zvláštním užívání (aktualizovaná)
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

formulář ke stažení

Odbor:
Správa veřejných statků
Žádost o územně plánovací informaci
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

podle ustanovení § 21 odst.1 písm. a) až c), odst. 2 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Odbor:
Odbor územního plánování
Žádost o územně plánovací informaci
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žádost o vydání matričního dokladu
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

formulář ke stažení

Odbor:
Matriční úřad
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Žádost o vydání rybářského lístku
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Formulář žádosti o vydání rybářského lístku zde najdete i v anglickém a německém jazyce. Antrag zur Ausstellung eines Anglescheins Application form for Issue of Fishing Permit

Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí
Žádost o vydání společného povolení
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Žádost o vydání stavebního povolení - silnice, místní a účelová komunikace
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

podle ustanovení § 96b zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – 
dále také „SZ“

Odbor:
Odbor územního plánování
Žádost o výjimku z místní a přechodné úpravy provozu
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
  • formulář ke stažení
Odbor:
Obecní živnostenský úřad
Žádost o vystavení osvědčení zemědělského podnikatele
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Ve formulářích najdete: přihlášení fyzické osoby a právnické osoby; dále oznámení změn nebo žádost o ukončení činnosti zemědělského podnikatele

Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí

Stránky