EURORANDO 2006

O postupných přípravách a organizaci celoevropského pochodu Eurorando 2006, který uspořádá v letošním září Evropská asociace turistických klubů na jihu Čech i přímo v Českých Budějovicích informoval zástupce města předseda Klubu českých turistů Jan Havelka.

„ S myšlenkou evropského pochodu přišli Francouzi před sedmi lety. V roce 2001 byla poprvé realizována a v cílové stanici, kterou bylo město  Štrasburk se při závěrečném dnu sešlo 13 tisíc účastníků. K dnešnímu dni se nám závazně přihlásila už tisícovka turistů. Nabídkovou kampaní oslovujeme především turistické kluby v Evropě, kde je evidováno celkem  přes  5 milionů členů. V České republice má Klub českých turistů 43 tisíce členů organizovaných v 585 odborech. Ty jsou sdruženy do 14 oblastí KČT odpovídajícím krajskému uspořádání,  jihočeská oblast má  1800 členů,“říká k akci , jejíž termín je stanoven  od 3. do 9.září 2006 předseda Jan Havelka. „Klub českých turistů patří mezi dvacet nejstarších turistických organizací v Evropě. Byl založen v roce 1888 a mezi jeho hlavní poslání paří vytváření všestranného programu včetně mezinárodních, ale i značení a údržba turistických tras, ochrana  přírody a krajiny a celá řada dalších činností. Jejich práce si velmi vážím a pochopitelně věřím, že volba Českých Budějovic coby cílové stanice se ukáže jako volba šťastná,“dodává primátor Tetter, který nad touto akcí převzal společně s hejtmanem Janem Zahradníkem záštitu.