Dukelská vstoupí do třetí etapy rekonstrukce

Stavební úpravy českobudějovické ulice Dukelská ve třetí etapě se týkají ulic M.Vydrové – Kaplířova v délce asi 300m. Zahrnovat budou výměnu stávajícího, kapacitně nevyhovujícího, kanalizačního sběrače, veřejné části kanalizačních přípojek a přípojky uličních vpustí spolu se stávajícím vodovodním řadem  a veřejné části vodovodních přípojek novým potrubím kapacitně vyhovujících parametrů.

Úprava se dotkne i komunikace, jednostranných parkovacích stání , chodníků včetně odvodnění a kompletně obnovena bude i tamní zastávka MHD.

Termín předpokládaného zahájení prací je stanoven na pondělí 25.8.2008 v ranních hodinách ( instalace dopravních opatření) a celková doba realizace je 127 kalendářních dnů.

Stavbu za více než dvacet milionů korun provedou pracovníci společnosti STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC a.s.