Dotační programy na podporu cestovního ruchu a kultury v roce 2013 jsou vyhlášeny

Vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí do dotačního programu na podporu cestovního ruchu v roce 2013 bylo stanoveno na 26. listopadu 2012 s cílem urychlit proces vyplácení dotací schváleným projektům. Uzavírka žádostí bude 4. ledna 2013 ve 14 hodin. V příštím roce budou dotace poskytnuty na opatření s názvem Rozšíření turistické nabídky v cestovním ruchu, které zahrnuje tři oblasti.

„Rozšíření turistické nabídky a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na podporu a rozvoj zážitkové, incentivní a kongresové turistiky, dále aktivity spojené s tématem Město a voda a třetí oblast se týká uspořádání jednorázové akce jako produktu cestovního ruchu, to znamená, že podpořeny mohou být akce tematicky spjaté s výše uvedenými oblastmi, například gastro, rodiny s dětmi, netradiční aktivity, které nějakým způsobem reflektují specifika Budějovic,“ objasňuje náměstkyně primátora Ivana Popelová s upozorněním, že členové komise pro cestovní ruch uspořádají seminář pro budoucí žadatele. Ten se uskuteční 4. prosince 2012 od 17.00 hodin v zasedací místnosti č. 203.

Podrobnosti k dotačnímu programu jsou zde.

V rámci včasného rozdělení finančních prostředků určených pro dotace na kulturní činnost a akce ve městě pro rok 2013 rozhodla rada města vyhlásit výzvu a zahájit příjem žádostí dříve, než bylo v minulých letech obvyklé. „Dotační program se rovněž vrátil ke dvěma výzvám, jak je tomu v ostatních velkých městech v republice. Příjem žádostí pro první výzvu bylo zahájeno 26. listopadu 2012 a bude uzavřeno 2. ledna 2013 v 17 hodin. Druhá výzva bude vyhlášena v březnu a uzavírka je stanovena na 2. dubna 2013 v 15 hodin,“ konstatuje náměstkyně primátora Ivana Popelová s tím, že tento dotační program má několik významných novinek, které mají přispět ke zkvalitnění kulturní nabídky.

Veškeré podrobné informace jsou obsaženy v Pravidlech dotačního programu zveřejněných zde.