Dotace půjdou do venkovských památek

Ministerstvo kultury ČR založilo pro rok 2008 nový dotační program s názvem Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností , jehož finanční prostředky jsou  určeny  na obnovu památek, které leží  mimo památkově chráněná území a nejsou prohlášeny za národní kulturní památky. Hlavní cílovou skupinou tohoto programu jsou zejména drobnější kulturní památky ve venkovském prostoru. "České Budějovice se prostřednictvím odboru památkové péče  o podporu z nového programu samozřejmě přihlásí. Žádat budeme o částku přesahující 2,5 milionu korun. Pro majitele drobnějších památek, zájemce o dotaci, je důležitým datem 30. květen, kdy je uzávěrka přijímání žádostí,"upozorňuje náměstkyně primátora Ivana Popelová s tím, že žádosti o finanční příspěvky musejí být doručeny na odbor památkové péče  českobudějovického magistrátu.

Bližší informace o programu můžete získat přímo na odboru památkové péče  v Kněžské ulici č.19,  nebo na webových stránkách města, pod odborem  památkové péče.