Dotace - oblast ochrany životního prostředí

Zveřejnění dotačních programů, pravidel a pokynů odboru ochrany životního prostředí.

V roce 2018 byly dotace přiděleny 19 projektů v celkové možné částce 800.000 Kč

V roce 2017 byly dotace přiděleny 20 projektů v celkové možné částce 800.000 Kč.

V roce 2016 byly dotace přiděleny takto (28,6 kB) 

V roce 2015  byly dotace v opatření 1 přiděleny takto (29,2 kB)                                                                            

V roce 2014 byly dotace v opatření 1 přiděleny takto
(53,4 kB)

Dotační program roku 2018 se uzavírá k 31.12.2018.

Na úřední desce byl v listopadu 2018 vyvěšen záměr na rok 2019: zveřejnění dotačního programu .

Vyhlášení dotačního programu ( Výzva dotačního programu) na podporu ochrany životního prostředí v roce 2019 proběne v lednu 2019 (termín závisí od schválení rozpočtu);

 Příjem žádostí proběhne elektronickou formou v lednu, únoru 2019 (termín závisí od schválení rozpočtu).

Opatření č. 1:

Výchova občanů města Českých Budějovic k citlivému a uvážlivému přístupu k přírodě a k ochraně živočichů žijících v naší blízkosti.

 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2018 byla schválena radou města usnesením č. 1287/2018.

Směrnice 3/2018 o poskytování dotací.

Po rozkliknutí výše uvedené Směrnice naleznete potřebné přílohy k administraci žádosti:

Obecná pravidla dotačního programu města České Budějovice

Formulář Žádosti o dotaci – tisková verze elektronického formuláře

Vzor čestného prohlášení o bezúhonnosti

Vzor čestného prohlášení o spolufinancování

Vzor prohlášení o partnerství

Vzor prohlášení „de minimis“ (k obdrženým podporám, nepovinná příloha žádosti/smlouvy). Povinná příloha smlouvy v případě, že dotace je poskytována v režimu podpory de minimis, tedy pouze pro ty subjekty, které do režimu de minimis spadají.

Vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace včetně příloh.

Formulář konečného vyúčtování uznatelných nákladů projektu a závěrečné zprávy  2019