Doprava

Povolení vjezdu vozidel nad 6 tun do centrální zóny

/ Do tzv. centrální zóny zahrnující širší centrum města je vjezd vozidel s okamžitou váhou nad 6 tun možný jen na povolení odboru správy veřejných statků. / Více

Evidence vozidel

/ Zapsání a vymazání z registru silničních vozidel, změny údajů v registru, žádost o výdej dat z registru. / Více

Stavební úpravy komunikací

/ Stavby nových komunikací, úpravy stávajících, překopy, ukládání sítí. / Více

Úprava dopravního značení, omezení provozu, uzavírky

/ Žádosti o úpravu dopravního značení a uzavírky, výjimky z provozu na místních komunikacích. / Více

Připojení sjezdu k silnici nebo místní komunikaci

/ Zřízení, úprava či zrušení dopravního připojení nemovitosti formou sjezdu nebo nájezdu k pozemní komunikaci. / Více