Domácí násilí zůstává většinou utajeno

Letos vůbec poprvé zpracovali pracovníci správního odboru magistrátu statistiku domácího násilí. Požadované údaje za druhé pololetí loňského roku poslouží k vyhotovení celostátní analýzy prováděné ministerstvem vnitra. „Přestupků proti občanskému soužití, kam patří například fyzické a verbální napadení, hrubé jednání vůči druhému a podobně bylo za celý rok nahlášeno asi 450. Za poslední půlrok loňského roku máme 93 ohlášených případů domácího násilí mezi osobami blízkými, z devadesáti procent se jedná o půtky mezi manželskými páry, většinou mladšího věku.  Zajímavé a zároveň tak trošku nepochopitelné je, že z uvedeného výčtu  nedalo 49 napadených lidí návrh na projednání, což je více než polovina. Zhruba v šedesáti případech byla poškozena žena, dvaadvacetkrát manželka ublížila muži, “říká vedoucí správního odboru Václav Suchopár. Podle něj si lidé během tří měsiční lhůty mezi spáchaným skutkem a zahájením správního řízení celou věc rozmyslí a nedají souhlas se stíháním partnera. „Pokud je přestupkové řízení přece jenom zahájeno, je naší  prvořadou povinností  pokus  o smír mezi oběma stranami, což se ovšem týká  pouze prohřešků verbálního napadení. Pokud se lidé nejsou schopni dohodnout, pokračuje se  v řízení. Viník může nakonec dostat za urážku na cti pokutu do výše jednoho tisíce korun. Smír není možné ale uzavřít u fyzického napadení a u majetkového deliktu. Takové případy, kterým většinou dominuje ublížení na zdraví  se řeší klasickým přestupkovým řízením. Tady je pokuta do tří tisíc korun. Pokud se jedná o trestný čin, postupuje jej policie státnímu zástupci,“vysvětluje Suchopár. Obecně však v životě převládá naplnění známého pořekadla o tom, že kde není žalobce, není ani soudce. „V obrovském kvantu se tyto kolize mezi lidmi vůbec nehlásí. Buď se stydí , nebo tuší, že by se situace doma mohla ještě zhoršit. A tak se to opakuje pořád dokola. Některé rodinné vztahy jsou skutečně zvláštní. Vyslechli jsme tady více než desetkrát stejný případ, kdy manželka vždy ohlásila fyzické napadení, ale nikdy nedala návrh  na projednání, takže manžel si možná s železnou pravidelností a beztrestně vybíjí zlost  dodnes.“