Dohoda s Policií ČR

Plukovník Ladislav Škvařil a primátor Juraj Thoma podepsali 20. srpna koordinační dohodu o spolupráci mezi městem a Policií ČR. Dohoda vymezuje kompetence města (resp. městské policie) a Policie ČR při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti na území města.

„Je to vůbec poprvé, kdy taková  dohoda vznikla. Dohoda je formálním završením dosavadní úzké spolupráce mezi městem a Policií ČR, která se datuje od začátku současného volebního období,“ upozornil primátor.

Od roku 2006 totiž zve primátor Thoma zástupce Policie ČR na každoměsíční schůzky, na nichž se projednává společný postup městské a státní policie nejen při mimořádných akcích, ale i při běžné hlídkové činnosti. Spolupráce funguje nejen na nejvyšší úrovni vedení, ale i na úrovni operačních středisek městské policie a Policie ČR a také přímo v hlídkové službě v rámci obvodů.

„Díky vzájemné koordinaci se hlídková činnost městské a státní policie zbytečně nepřekrývá. Kriminalita na územích Českých Budějovic tak v poslední době setrvale klesá,“ dodal primátor.

Plné znění koordinační dohody ve formátu PDF