Dodávka parkovacího informačního systému a poskytování servisních služeb – parkoviště Senovážné náměstí

Popis akce

Jedná se o dodávku parkovacího informačního systému na parkovišti na Senovážném náměstí.

V rámci této dodávky bude umístěn hlavní rozvaděč parkovacího systému, vjezdový a výjezdový senzor průjezdu vozidel, dvě dopravní značky parkoviště s proměnnou tabulkou s informací o počtu volných míst na parkovišti. Na stožárech u parkoviště budou umístěny dohledové kamery, jeden stávající dopravní stožár bude nahrazen novým 4 m.

Předpoklad zahájení prací

05/2020

Předpoklad dokončení prací 

09/2020

Zhotovitel

vypsání VZ schváleno RM dne 2. 3. 2020

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 4. 3. 2020.