Doba platnosti dokladů

Platnost občanských průkazů

Občanským průkazům bez strojově čitelných údajů končí platnost podle doby vydání dokladu (bez ohledu na to, je-li v občanském průkazu vyznačena doba platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“) a to v následujících termínech:

občanské průkazy vydané do 31.12.1994 – konec platnosti dne 31.12.2005

občanské průkazy vydané do 31.12.1996 – konec platnosti dne 31.12.2006

občanské průkazy vydané do 31.12.1998 – konec platnosti dne 31.12.2007

občanské průkazy vydané do 31.12.2003 – konec platnosti dne 31.12.2008

Vzhledem k tomu, že výroba občanského průkazu trvá 1 měsíc, je nutné podat žádost o nový občanský průkaz nejpozději 1 měsíc před skončením platnosti stávajícího občanského průkazu.

občanské průkazy se strojově čitelnými údaji platí po dobu v nich uvedenou

(jedná se o občanské průkazy typu „zelená karta“ vydávané od druhé poloviny roku 2000)

Platnost řidičských průkazů

řidičské průkazy vydané do 31.12.1993 – konec platnosti dne 31.12.2007

řidičské průkazy vydané do 31.12.2000 – konec platnosti dne 31.12.2010

řidičské průkazy vydané do 30.04.2004 – konec platnosti dne 31.12.2013

Platnost cestovních pasů

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji se vydává s územní platností do všech států světa s dobou platnosti na 10 let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let, cestovní pas bez strojově čitelných údajů se vydává s dobou platnosti 1 rok

Úřední hodiny matričního úřadu:

Pracoviště:

Jeronýmova č.1 ( vydávání  občanských a řidičských průkazů a cestovních  dokladů )

pondělí a středa  8.00  – 18.00 hodin

úterý a čtvrtek  8.00  – 14.00 hodin

pátek  8.00  -  11.30 hodin

náměstí Přemysla Otakara II. ( vydávání občanských průkazů a cestovních pasů )

pondělí  a středa  8.00  -17.00 hodin

úterý a čtvrtek  8.00  -14.00 hodin

pátek  8.00  – 11.30 hodin