Dny evropského dědictví

 

„České Budějovice za panování Marie Terezie, aneb všechny krásy baroka“.

Sobota 9. 9. 2017

I v tomto roce se město České Budějovice připravuje na Dny evropského dědictví. Rok 2017 je významný zejména díky 300. výročí narození Marie Terezie, a proto si i v průběhu Dnů evropského dědictví připomeneme tuto významnou historickou osobnost a především dobu, ve které vládla. Letošní ročník, s podtitulem „České Budějovice za panování Marie Terezie, aneb všechny krásy baroka“, připadá na sobotu 9. září 2017. Odbor památkové péče magistrátu České Budějovice společně s Agenturou Kultur - Kontakt  přichystali stejně jako v předchozích letech velmi zajímavý program.

Jak se dočteme v průvodci celou akcí, který je dostupný široké veřejnosti již několik týdnů dopředu, období baroka zanechalo v našem městě několik zdařilých staveb, soch a výtvarných děl. Marie Terezie se ujala vlády v období přelomu vrcholného a pozdního baroka, tedy v době, kdy byla zhotovena barokní díla jako například sochařské práce z dílny Josefa Dietricha. Právě na počest Marie Terezie a nezapomenutelného období baroka budou ve městě probíhat komentované prohlídky města i odborné přednášky.

„Jak je již naším zvykem, i letos se lidé podívají na místa, která jsou veřejnosti obvykle uzavřená. Kromě již tradičního volného vstupu do Biskupské zahrady, kde můžete shlédnout výstavu „Umění ve městě 2017“, otevíráme brány i v kapli Smrtelných úzkostí Páně. V Rabenštejnské věži a v Železné panně, dvou nedílných součástí barokního opevnění, si můžete prohlídnout věž a aktuální výstavy. Nenechte si také ujít možnost mimořádné prohlídky historické budovy Solnice před její rekonstrukcí.“ uvedl produkční akce Miroslav Mareš. 

Program letošního ročníku Dny evropského dědictví je rozdělen do několika částí. První částí jsou komentované prohlídky, kdy nás odborníci provedou českobudějovickou radnicí, vodárenskou věží a také kostelem Obětování Panny Marie a dominikánským klášterem.  Za zmínku stojí i komentovaná prohlídka výstavy v Jihočeském muzeu s názvem „Příběh města České Budějovice“ s uměleckou historičkou Norou Jelínkovou a také komentovaná prohlídka dvou výstav najednou „České šlechtické rodové ražby 16. – 17. století“ a „Bošilecký poklad“, kterými nás provede PhDr. Jiří Chvojka.

Při prohlídkách městem v části „Křížem krážem s památkářem“ se dozvíte například o krásách barokních fasád, o sochařských dílech Josefa Dietricha, významu Samsonovy kašny a také o svatých patronech města.

V další části budete moci navštívit některou z odborných přednášek. Komponovaný multižánrový pořad „Baroko subjektivně“, který se uskuteční v budově Jihočeského muzea, Vás seznámí s charakteristickými projevy barokního umění a kultury. Ve Státním okresním archivu České Budějovice se během přednášky dozvíte zajímavosti o barokní části opevnění města.

Jak již bylo zmíněno, program doplňují volně přístupné objekty. Návštěvníci mají možnost zdarma navštívit Rabenštejnskou věž, Železnou pannu nebo Biskupskou zahradu.  Naposledy před rekonstrukcí bude zpřístupněna i historická budova Solnice.

Také rodiny s dětmi naleznou v programu zajímavé tipy. S Mgr. Ladislavem Švadlenou budou, vybaveni pracovními listy, objevovat pamětihodnosti a historii města nejen za vlády Marie Terezie. Odpoledne jsou pro děti připravené tvořivé dílničky s ateliérem Tvor v Rabenštejnské věži.

V rámci Dnů evropského dědictví je možné se také zúčastnit soutěže s partnerským městem Nitra. Soutěž je připravena pro širokou veřejnost za účelem připomenutí měst, která jsou městy partnerskými s naším městem, a s možností dozvědět se o nich něco víc. Otázky připravili sami zástupci města Nitra a stejně tak drobné věcné ceny jsou od tohoto partnerského města. Dále je možné se zúčastnit Velké pátrací hry po městě, vybudete pátrat a hledat krásy baroka ve městě. Poznávací soutěž pro děti a mládež „Českobudějovické významné stavby a jejich lidé“ připravil odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích.

Z kapacitních důvodů je možné zúčastnit se některých prohlídek pouze s platnou vstupenkou, která je ovšem bezplatná. Rezervovat ji lze na www.cbsystem.cz a vyzvednout si ji můžete v Turistickém informačním centru na náměstí Přemysla Otakara II. S rezervací však neotálejte, prohlídky se velmi rychle plní. Podrobné informace o programu naleznete na: www.kultur-kontakt.czwww.cbsystem.cz a v Turistickém informačním centru na náměstí Přemysla Otakara II. Změna programu vyhrazena!

Leták

Skládačka