Den vítězství

Oslavy konce 2. světové války a povstání českého lidu 

4. a 8. května 2012

Oslavy proběhnou za účasti představitelů města, kraje, členů Českého svazu bojovníků za svobodu a zástupců Armády České republiky.

4. května

Pietní akty ve městě

9.00 památník ve Čtyřech Dvorech
9.30památník v Rožnově
10.00Židovský hřbitov
10.30památník v Suchém Vrbném
11.00památník v Mladém

u dalších památníků:
v Nových Hodějovicích
v Kněžských Dvorech
v Českém Vrbném
u Židovského pomníku

8. května

centrální hřbitov u sv. Otýlie

10.00 památník obětem heydrichiády

proslov hejtmana Jihočeského kraje
a PhDr. et PaedDr. Jiřího Dvořáka, Ph.D.
vystoupení pěveckého sboru Rozmarýn

10.30 památník padlých vojínů

proslov primátora města
a zástupce Armády České republiky

vystoupení pěveckého sboru Carmina