Čistírnu odpadních vod čeká optimalizace aeračního procesu

Jedná se o obnovu stávajícího technologického vybavení s nezbytnou úpravou potrubních rozvodů a rozvodů motorové elektroinstalace a doplnění optimalizačního souboru pro srážení fosforu s úpravou automatického rozvojového řízení.

„Do provozu byla čistírna odpadních vod pro město České Budějovice uvedena už v roce 1967. V roce 1986 bylo z důvodu nedostatečné kapacity zahájeno její rozšíření a modernizace. V průběhu stavby se postupně zvyšovaly požadavky na kvalitu vyčištěných odpadních vod, takže se průběžně řešila i změna technického řešení. Čistírna byla kompletně dokončena až po intenzifikaci v roce 2000. Následně ji v roce 2002 značně poškodila povodeň. Odstranění škod proběhlo v letech 2002-2003,“ uvedl k historii náměstek primátora Petr Holický.

Optimalizace aeračního procesu je jednou z akcí uvedených v Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014-2023. Na konci roku 2012 nastal výpadek produkce odpadních vod z českobudějovické papírny, která byla jedním z největších producentů odpadních vod. Tím došlo k trvalému snížení látkového zatížení.

„Porovnáním hodnot zátěží na odpadních vodách vstupujících do ČOV mezi obdobími 2011/12 a 2013/14 se zjistilo, že při stejném objemu splaškových vod se vlivem zastavení papírenské výroby snížilo organické zatížení o cca 30 %. V důsledku toho nejsou stabilně odbourávány formy dusíku a fosforu, což ale lze významně regulovat řízením dodávky vzduchu do procesu čištění. Cílem projektu je tedy komplexní optimalizace aeračního systému, který bude reagovat na údaje snímané v upraveném procesu čištění,“ vysvětlil náměstek Petr Holický. Práce za 25 milionů korun budou zahájeny v červenci 2017 a ukončeny pravděpodobně v březnu 2018.