Číslo pro budoucího senátora určí veřejné losování

Veřejné losování čísel hlasovacích lístků kandidátů do Senátu PČR se uskuteční v pátek 17. srpna 2012 od 9.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města v budově radnice.

„Podle zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky je povinností pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu tento úkon provést. V praxi to bude znamenat, že pověřený úředník určí losem jednotlivá čísla kandidátů do horní komory,“ vysvětluje chystaný úřední úkon, který může přijít sledovat veřejnost, vedoucí správního odboru Václav Suchopár.