Cestovní pasy s otisky prstů

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, který bude,   kromě podoby občana, obsahovat i otisky prstů, je možné podávat od 1. dubna 2009. Právě od tohoto data se  totiž  u nás začnou vydávat cestovní pasy s nosičem dat obsahujícím údaje o otiscích prstů . Ty  se budou pořizovat u občanů starších 6 let, respektive u občanů, kteří ke dni podání žádosti dosáhli věku 6 let. Podle sdělení Ministerstva vnitra České republiky nebude možné,  právě z důvodu přechodu na tento systém (CDBP), ve dnech 25. - 31.3.2009 pořizovat žádosti o vystavení e-pasu ani hotové e-pasy předávat. Proto se občané nemohou  v tomto termínu  ani elektronicky objednat. V uvedených dnech mohou pracovnice matričního úřadu  pouze vystavit cestovní pas tzv. narychlo a zapsat děti do cestovních pasů rodičů. Běžný  provoz bude obnoven od 1.4. 2009.