České Budějovice podpoří vznik podnikatelského inkubátoru

Jednorázovou investicí ve výši jednoho milionu korun a dalšími čtyřmi miliony  v průběhu příštích dvou let podpoří město České Budějovice projekt tzv. podnikatelského inkubátoru, který bude v krajské metropoli pomáhat začínajícím podnikatelům či firmám. Projekt počítá s rozpočtem ve výši 40 mil. korun, přičemž 30 mil.  bude hrazeno z fondů EU, zbylých 5 milionů zainvestuje Jihočeský kraj.

„Vznik podnikatelského inkubátoru považuji za jeden z možných způsobů podpory  rozvoje města. Vytvoří totiž prostředí pro začínající podnikatele do doby, než si vybudují kontakty, klientskou síť a vstoupí do skutečného obchodního prostředí. Noví podnikatelé se díky této instituci nebudou z města vytrácet, ale naopak do něj budou přicházet a možná tu po opuštění inkubátoru i zůstanou, což by mělo být ideálním výsledkem projektu a je to i důvod, proč se k němu město po zvažování připojilo,“ zhodnotil výhody českobudějovický náměstek primátora Juraj Thoma (ODS).

Zdůraznil, že inkubátor bude provozovat obecně prospěšná společnost, ve které budou zastoupeni reprezentanti Jihočeské hospodářské komory, Jihočeského kraje, Jihočeské univerzity a města České Budějovice. Instituce by měla být zaměřena na podnikání v biotechnologiích.

Jak Thoma uvedl, poskytnutí pěti milionů korun z rozpočtu města není pouze  podporou začínajícím podnikatelům, ale i další ze společných aktivit s Jihočeskou univerzitou, která se na projektu  významně podílí. „Jsme  univerzitním městem a proto se  snažíme vycházet maximálně vstříc aktivitám univerzity. Zastupitelstvo města také proto, mimo jiné, schválilo  návrh na změnu územního plánu kolem Branišovské ulice tak, aby univerzita mohla začít  stavět rektorát, pavilon filozofické fakulty a knihovny,“ dodal Thoma.