České Budějovice obhájily členství ve výboru Sdružení historických sídel

Jihočeská sekce Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka, čítající celkem šestnáct měst, volila  včera své zástupce, kteří budou zastupovat jih Čech ve výboru sdružení v dalším volebním období. Mezi nimi město České Budějovice, které je zároveň Jihočechy nominováno do nejvyššího orgánu Sdružení - předsednictva. Zástupce jižních Čech do předsednictva Sdružení bude volen na sněmu v Přerově v březnu letošního roku.

„České Budějovice už členy výboru v minulosti byly, jsem ráda, že jsme obhájili. Připojí se k nám ještě nově Český Krumlov a staronově také Soběslav,“ konstatovala náměstkyně primátora Ivana Popelová. Na březnovém sněmu se také očekává diskuze o budoucí koncepci Sdružení, jehož hlavní náplní je především Program regenerace městských památkových rezervací a zón.

„Program je základní platformou Sdružení pro komunikaci s Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Na schůzce jsme se shodli, že program musí být nosným pilířem, ale měl by se vyvíjet dál. Jeho zaměření by se v budoucnu mohlo také orientovat na oživení památek, ale i venkovních prostor a celkový vzhled městských památkových rezervací či zón. Sdružení by také mělo vyvíjet tlak na monitorování ekonomického přínosu památek pro rozvoj měst a tím i hospodářský rozvoj celého státu, aby mělo v ruce dostatečný nástroj k prosazování finanční podpory obnovy památek. Ta zatím meziročně ze strany státu neustále klesá,“ naznačila náměstkyně Ivana Popelová.