České Budějovice - Město sportu

Projekt „České Budějovice – město sportu“ je zahrnut do Integrovaného plánu rozvoje města a bude realizován od ledna 2009 do konce roku 2010. Projekt počítá s pořádáním mnoha sportovních akcí, výstavou o významných sportovcích našeho města a kraje, ale třeba i s promítáním filmů a dokumentů o mimořádných sportovních výkonech a sportovních zážitcích.

Aktuální informace o projektu České Budějovice – město sportu naleznete na www.cb-sport.cz.

Město sportu 2009 - 2010.pdf

www.europa.eu