Bývalá kasárna by se měla v budoucnosti změnit na nové centrum

Českobudějovičtí radní  na svém jednání 16. 9. 2005 vybrali projekt, který by se měl stát základem proměny chátrajících kasáren ve Čtyřech Dvorech na moderní městskou čtvrť a jako vítěze soutěže určili Sdružení firem areál Čtyři Dvory, které se ve finále utkalo s projektem  Jaroslava a Lenky Třešňákových. Oficiálně byl výsledek jednání oznámen na úřední desce magistrátu v pondělí 19.září 2005.

„Rada města vybírala při konečném posuzování ze dvou nabídek. Rozhodování nebylo jednoduché, neboť radní svým jednáním rozhodovali o směřování rozvoje území o ploše přibližně 18 ha, které leží mezi největšími českobudějovickými sídlišti, navíc v sousedství území chráněného Naturou 2000. To, že pro vítězný návrh po dlouhé debatě hlasovali všichni přítomní členové rady, považuji za slibný  signál pro naplnění projektu a jeho projednávání  v zastupitelstvu města," uvedl náměstek primátora Juraj Thoma.

Areál kasáren získalo město bezúplatným převodem od státu v roce 2001. Možný vstup strategického investora do území byl dlouhou dobu blokován celou řadou omezení, jež  se na takto převedený majetek vztahovala a zrušena byla až  změnou zákonů. „Investory jsme hledali  různými standardními postupy, od prezentace tohoto území na veletrzích investičních příležitostí až po propagaci území konkrétním developerským a investorským společnostem či sdružením. V roce 2004 se město navíc pokusilo získat finanční zdroje ze Společného regionálního operačního programu na přípravu tohoto území. Asi 200 milionů korun mělo jít do demolic, sanačních prací a základní obnovy páteřní infrastruktury. Žádost ale nezískala při hodnocení potřebnou podporu,“ připomněl poslední události Thoma.

Na výzvu vyhlášenou letos v červnu reagovalo původně šest uchazečů, čtyři z nich podali svoje nabídky a ze dvou finalistů rada nakonec vybrala vítězný projekt. " Pro vítěze mimo jiné mluvilo to, že v území si představuje pestřejší funkční skladbu ploch, kde dominuje především různý druh a typ bydlení, doplněný plochami a stavbami pro sportovní vyžití a rekreaci, obchod a administrativu a to v takovém rozsahu, že by tam mělo vzniknout nové městské subcentrum pro celý levý břeh Vltavy. Projekt je rozdělený na několik na sobě nezávislých etap, měl by být naplňován postupně v několika letech a znamená investici kolem čtyř miliard korun ,"upřesnil radní Rudolf Vodička.