Brouk a Babka

„Ví to otec, ví to matka, kde je firma Brouk a Babka.“

Letos uplyne 80 let od otevření prodejny obchodního domu Brouk a Babka. Při otevření byl 30. srpna 1935 natočen i krátký dokumentární film. V Českých Budějovicích tak vznikl největší obchodní dům jižních Čech s 935 m2 prodejní plochy. Obchodní dům postavený v Českých Budějovicích byl jedním z osmi obchodních domů firmy B+B. Architektem byl místní architekt Karel Chochola. V současné době je znám pod názvem Broukárna a kromě obchodu je v budově také oblíbený bar.

Budova BroukárnyO budově se v encyklopedii Českých Budějovic píše: Řešení do krajnosti využívá poměrně malý stavební pozemek o 247 m2 vytvořením 935 m2 prodejní plochy. Hlavním motivem architektury je úzký čtyřpatrový blok předsazený nad přízemím, členěný pásovými okny, probíhajícími přes nároží. Nosnou konstrukci tvoří 4 železobetonové rámy se středními pilíři, do nichž jsou vetknuty trámečkové stropy systému Hennebique. Nárožní blok je vysazen na krakorcích a nárožní pilíř, který by překážel diagonálnímu situování vchodu, je nad přízemím vynesen rohovou konzolou na dvojici sloupů.

Zdroje:

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/brouk-a-babka

http://slavnestavby.cz/?i=3322/obchodni-dum-brouk-a-babka

http://cs.wikipedia.org/wiki/Brouk_a_Babka