Bioodpad mohou lidé ukládat do kontejnerů

Českobudějovický magistrát zajišťuje letos poprvé sběr biologicky rozložitelného odpadu do speciálních mobilních velkoobjemových kontejnerů, které budou k dispozici obyvatelům města v následujících místech a termínech.

Od 9. září do 23. září 2008 budou kontejnery umístěny po celý den v Nemanicích ( ulice Opatovická u výměníku ), v Mladém ( ulice Osiková ) a v Nových Hodějovicích ( v sousedství křižovatky ulic Novohradská a Šroubárenská ).

Od 24. září do 8. října 2008 budou nádoby na bioodpad k dispozici v Rožnově ( ulice Drátenická ), v Suchém Vrbném ( ulice Čsl. Legií ) a v Havlíčkově kolonii ( ulice K. Buriana – parkoviště u malého jezu ).

„Do sběrných nádob mohou lidé ukládat například trávu, větve, listí, v podstatě veškerý odpad ze svých zahrad. Rozhodně ale kontejnery neslouží k odložení zbytků jídel a potravin,“vysvětluje účel náměstek primátora František Jelen. Zavedenou novinkou město vychází vstříc požadavkům občanů, kteří neměli možnost odpad ze zahrádek sami zpracovat na kompost , nebo jej odvážet do stabilních sběrných dvorů.