Bilanci opět vévodí opilí řidiči a domácí násilí

Na základě příslušných zákonných ustanovení vykazují každoročně obce provádějící přestupkové řízení výkaz o projednaných přestupcích. Výjimkou nejsou ani České Budějovice. Právě v těchto dnech byla uzavřena roční statistika správního odboru magistrátu. „Naši pracovníci  projednali v loňském roce celkem 7 254 přestupků v celé škále přestupkového zákona a skutkových podstat. Z toho bylo 3 004 přestupků dopravních a zcela šokující je , že z tohoto počtu jich bylo 723 spácháno pod vlivem alkoholu,což je 24%,“říká vedoucí odboru Václav Suchopár s tím, že z dalších přestupků je už tradičně  časté také domácí násilí, to znamená návrhové delikty spácháné mezi osobami blízkými.  „V roce 2005 jsme udělili  pokuty ve výši přibližně 9,3 milionů korun,  vybráno bylo zatím asi 7,25 milionu, ostatní vymáháme dle litery zákona soudní cestou,“doplňuje Suchopár. Podle jeho slov jednoznačně narůstá počet opilých řidičů za volantem. „Řešili jsme i případ, kdy řidička měla 3,79 promile v krvi. Stručně a jasně řečeno; každý čtvrtý dopravní přestupek v loňském roce byl spáchán pod vlivem alkoholu. Od července 2006 vstoupí v platnost nový zákon o provozu na pozemních komunikacích a ten stanovuje mnohem vyšší a tvrdší sankce za dopravní přestupky.Teď máme například maximální pokutu ve výši 15 tisíc korun. Nový zákon počítá s pokutou od 25 tisíc do 50tisíc,"dodává Václav Suchopár.