Azbest z Máje začne mizet už dnes

Podle sdělení náměstka primátora Kamila Calty dnes, tj. v pátek 20. ledna 2012, v čase kolem jedné hodiny odpolední převzala staveniště areálu základních škol v sídlišti Máj společnost SITA CZ, a.s. Firma dnes obdržela souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích k zahájení prací.
 
„Znamená to jediné. Odstranění azbestové zátěže bude neprodleně zahájeno. Několik desítek kvalifikovaných pracovníků bude na místě sedm dní v týdnu. Předpokládaný termín návratu dětí do škol je nejpozději 31. března,“ říká náměstek.
Rada města schválila 18. ledna 2012 výsledek veřejné zakázky na odstranění azbestové zátěže v ZŠ Máj I a Máj II a vybrala ze tří přihlášených uchazečů společnost SITA CZ a.s. s nabídkou ceny 12 milionů 690 tisíc korun bez DPH. Členy výběrové komise byli vedle zástupců města také rodiče všech tří škol, představitel akademické obce a jednatelka akreditované laboratoře Foster Bohemia.