Audit hospodaření města v roce 2011

Každoročně vystavuje nezávislý auditor městu vysvědčení za jeho roční hospodaření„V loňském roce jsme se oproti letům 2010 a 2009 vůbec nepolepšili!“ lamentuje 1. náměstek primátora pro ekonomiku a majetek města Miroslav Joch (ČSSD). „Máme to opět za'B'a ještě by se dalo říci, že za'B-'!“ připojuje se terminologií ratingových agentur předsedkyně finančního výboru zastupitelstva města Petra Šebestíková (TOP 09). 

A co vlastně auditor městu vytýká? Např. pozdní předávání dlouhodobého hmotného majetku příspěvkovým organizacím, pozdní zařazování pořízených věcí do evidence majetku města, dělení zakázky na menší celky u nákupu 72 kusů vstupních dveří, které měly být správně soutěženy najednou.

Vedení města přijme taková opatření, která zajistí, že se situace již opakovat nebude a auditor nám napřesrok vystaví lepší vysvědčení,“ ujišťuje Miroslav Joch.

A jaké radnice podnikne konkrétní kroky? „Při investičních akcích se zaměříme na kontrolu již v průběhu akce, abychom mohli včas předcházet případným nedostatkům. Dále jsme zajistili, aby informace o akcích mohly sdílet všechny zainteresované odbory a předešli jsme se tak tvrzením odborů, že nereagovaly, protože informace neobdržely včas,“ vypočítává Petra Šebestíková.