Aktuality města České Budějovice

20.10.2008 / Vyšlo nové číslo "Novin českobudějovické radnice" v elektronické podobě na našem webu. Čtěte zde, ke stažení po kliknutí tady. Papírová verze novin se objeví v nejbližších dnech. V elektronické podobě vydáváme noviny od ledna roku 2004 jak vidíte v archivu. Příprava a realizace je časově poměrně náročná, proto bychom rádi věděli,... / více
20.10.2008 / Rada města na svém zasedání 27. srpna 2008 schválila Koncepci prevence kriminality na léta 2009 až 2011. "Jejím základem je především bezpečnostní analýza nejproblémovější části města - sídliště Máj. Na základě koncepce bude možné čerpat dotace ze 400 milionů korun vyčleněných na letos vyhlášenou vládní Strategii prevence kriminality. Tyto peníze nám pomohou zlepšit... / více
20.10.2008 / .A.S.A. bude zajišťovat svoz odpadu i nadále / více
20.10.2008 / Celkem 63 lidí využilo od ledna do srpna úředních hodin na služebně Máj a přišli za strážníky se svými podněty. „Návštěvy občanů na služebně se týkaly především vyřešení výzev pro nepřítomné řidiče, předání nalezených věcí a dokladů a žádost o provádějí častější kontroly konkrétního místa se zaměřením na porušování veřejného... / více
20.10.2008 / Úplně uzavřena zůstane českobudějovická silnice Plavská v úseku železničního přejezdu u Jižní zastávky od 19. září do 24. září 2008. Důvodem této přechodné uzavírky jsou plánované stavební úpravy na objektu železničního přejezdu v rámci optimalizace trati Horní Dvořiště – České Budějovice. Stanovená obousměrná objížďka pro veškerou dopravu povede ulicemi L. M.... / více
20.10.2008 / O čem hlasují zastupitelé? Podívejte se / více
20.10.2008 / Počet loupežných přepadení meziročně poklesl / více
20.10.2008 / V českobudějovické Tylově ulici č. 9 bude v polovině března dokončena rozsáhlá rekonstrukce bývalého stacionáře Domovinka. V tomto odloučeném pracovišti Domova pro seniory Máj budou poskytovány jak odlehčovací služby, tak i služby denního stacionáře. „Je to myslím velmi dobrá zpráva především pro ty, kteří se starají o nemohoucí rodiče nebo příbuzné a... / více
20.10.2008 / Sportovně nadační akce s názvem Tesco - Běh pro život  se koná v sobotu 6.9.2008 ,  start běhu je v 15.00 hodin u obchodního domu TESCO v ulici J. Boreckého. Trasa: Tesco - areál Výstaviště - chodník podél Husovy ulice - světelný přechod přes Dlouhou louku - chodník na Dlouhém mostě - ulice... / více
20.10.2008 / Českobudějovický magistrát zajišťuje letos poprvé sběr biologicky rozložitelného odpadu do speciálních mobilních velkoobjemových kontejnerů, které budou k dispozici obyvatelům města v následujících místech a termínech. Od 9. září do 23. září 2008 budou kontejnery umístěny po celý den v Nemanicích ( ulice Opatovická u výměníku ), v Mladém ( ulice Osiková ) a... / více
20.10.2008 / Ambulance léčby bolesti, v oboru Paliativní medicíny a léčby bolesti,  která se v Českých Budějovicích bude otevírat v polovině března, je vůbec prvním nestátním zdravotnickým zařízením svého druhu v regionu. Snahy o koncepční řešení terapie chronické bolesti se datují od 60. let, v roce 1961 byla založena první pain clinic ve státě Washington. Česká Společnost... / více
20.10.2008 / Úplně uzavřena bude v sobotu 8. března 2008, v čase  od 9.00 do 14.00 hodin  ulice U Černé věže v úseku od Hroznové po náměstí Přemysla Otakara II. Částečně bude také uzavřena Kanovnická ulice v úseku od ulice U Černé věže po Kněžskou. Důvodem je zajištění bezpečnosti pěších při církevním obřadu, při... / více
20.10.2008 / Společné jednání o návrhu nového územního plánu obce Úsilné se uskuteční 11. března 2008 od 10.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva v českobudějovické radnici za účasti dotčených orgánů a zástupců okolních obcí. Lhůta pro uplatnění stanovisek a připomínek je do 10. dubna 2008. Do tohoto data je také možné nahlédnout do návrhu... / více
20.10.2008 / Společné jednání dotčených orgánů a představitelů okolních obcí nad navrhovanou změnou územního plánu v lokalitách sídliště Vltava a Stará cesta v Českém Vrbném, jejíž zadání schválilo vloni zastupitelstvo města, se uskuteční 14. března od 10.00 hodin v zasedací místnosti č.221 v budově radnice. Navrhovaná změna se týká prostoru mezi Husovou třídou směrem k Českému Vrbnému... / více
20.10.2008 / Úplně uzavřena  pro veškerý provoz zůstane Česká ulice v úseku mezi křižovatkami Radniční x Piaristická ve dnech 11.-13.9.2008 a 15.9.-16.9. 2008, dále Hroznová ulice mezi Českou  a Předním mlýnem ve dnech 12. a 13.9.2008 a Česká ulice v úseku křižovatek Piaristická x Hroznová dne 13.9.2008  a Piaristické náměstí od 12.9.  - 14.9. 2008. Ve dnech... / více
20.10.2008 / Úplně uzavřena bude od úterý 11.3. do čtvrtka 13.3.2008 křižovatka místních komunikací v ulicích M. Vydrové a Zeyerova. Důvodem je oprava povrchu vozovky po stavebních úpravách plynovodu. Objížďka uzavřeného úseku po okolních komunikacích bude vyznačena dopravním značením.... / více
20.10.2008 / Několik desítek chodníků figuruje v plánu oprav pro letošní rok, který na základě aktuálního stavu a s ohledem na  požadavky obyvatel města sestavil odbor správy veřejných statků. " V lokalitě Suché Vrbné se obnovy dočkají chodníky v místech, kde je letos naplánována rekonstrukce inženýrských sítí.  Konkrétně jde o ulice... / více
20.10.2008 / Křižovatka českobudějovických komunikací A. Kříže a V Hluboké cestě bude uzavřena až do 3. října 2008. Důvodem je vybudování příčného odvodňovacího žlabu, který by měl v budoucnu zabránit přívalu dešťových vod a jejich rozlití do okolních ulic. V uvedeném místě bude provedena navíc výměna nízkotlakého plynovodu, který je v havarijním stavu.... / více
20.10.2008 / Jednostupňové cvičení má za cíl prověřit akceschopnost  krizového štábu města České Budějovice, evakuačních komisí a součinnostních složek. Řešit se bude fiktivní situace vzniklá po vykolejení nákladního vlaku převážejícího nebezpečnou látku, která by mohla ohrozit zdraví a životy občanů. Ti budou proto z ohrožené lokality evakuováni do  čtrnácti  příjmových míst. Figuranty budou studenti... / více
20.10.2008 / U příležitosti 90. výročí vzniku samostatného Československa bude na budově Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity na rohu Kněžské ulice a parku Na Sadech odhalena nová pamětní deska. Nahradí tu, jež byla v roce 2005 ukradena. „V budově, kde nyní sídlí pedagogická fakulta, bývala dříve kavárna U Volbrechtů, která byla důležitým společenským a kulturním... / více
20.10.2008 / Zastupitelstvo města schválilo koncept Strategického plánu města České Budějovice (SPM). Tento významný dokument zpracovaný firmou KP projekt se zaměřuje na střednědobé plánování, konkrétně na roky 2008 až 2013 a jeho cílem je definovat především hlavní rozvojové priority města, které jsou pro jeho rozvoj nejpotřebnější. "Už dnes je ale zřejmé, že řada navrhovaných aktivit  bude vyžadovat delší... / více
20.10.2008 / První podzimní olympijské hry pro seniory uspořádá českobudějovické Centrum sociálních služeb Staroměstská. Soutěžit se bude hned v několika disciplínách, kralovat  by jim ale měl oblíbený pétaque.  „Asi před rokem jsme se zúčastnili sportovních her v Domově pro seniory Stachy – Kůsov. Sešlo se nás tehdy asi padesát  a  panovala tam úplně skvělá... / více
20.10.2008 / E.ON Česká republika,s.r.o. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – budou přerušeny dodávky elektrické energie Dne 10.9.2008 v čase od 8.00 do 12.00 hodin v areálu bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech Dne 14.9.2008 v čase od 8.00 do 11.00 hodin Na Mlýnské stoce... / více
20.10.2008 / Odbor dopravy a silničního hospodářství českobudějovického magistrátu povoluje zvláštní užívání a úplnou uzavírku parkoviště na Senovážném náměstí od  6.00 hodin dne 11.září do 10.00 hodin 12. září 2008. Důvodem je akce Road show, která je zaměřena na podporu propagace předsednictví České republiky Radě Evropské unie.... / více
20.10.2008 / České Budějovice – Linec – Pasov, tři partnerská města, jejichž hlavní představitelé se sejdou při příležitosti slavnosti letos již po čtrnácté. Hostitelem loňských setkání byl rakouský Linec.“Každoroční setkávání osobností z oblasti komunální  politiky,  vědy , školství, sociálních organizací, církve  i kultury je vhodnou příležitostí pro vzájemný dialog, který často vede... / více
20.10.2008 / Už po šesté se České Budějovice připojily k celosvětové akci s názvem Vlajka pro Tibet. "V Tibetu, jak známo, se lidem odepírá to základní - lidská práva, což si nikdo u nás nedovede naštěstí už snad ani představit. Dneska si svět připomíná 49. let od povstání Tibeťanů ve Lhase. To bylo krvavě a velmi krutě potlačeno čínskou... / více
20.10.2008 / Primátor Juraj Thoma dnes poslal Janě Fesslové blahopřejnou SMS do Pekingu, kde na XIII. letních paralympijských hrách získala bronzovou medaili v hodu diskem v kategorii vozíčkářů. „Paní Fesslové pogratuluji ještě jednou osobně, až se z Pekingu vrátí, setkání jsme si domluvili na 22. září. Těším se a setkání s ní i na její... / více
20.10.2008 / Řešené území změny územního plánu  v lokalitě U Vávrovských rybníků se nachází v severozápadní části města, v prostoru areálu bývalého vojenského cvičiště . "Chceme, aby začlenění bývalého vojenského areálu do okolní části města  bylo přirozené. Právě toto území, které je dobře dopravně napojeno do centra i meziměstsky, je  jedním z nejvýznamnějších rozvojových prostorů. Územní plán tento potenciál plně... / více
20.10.2008 / Celkem devadesát volebních okrsků v Českých Budějovicích připravuje město pro volby do krajského zastupitelstva, které budou ve dnech 17. a 18 . října 2008. „Kromě volebních místností musíme zajistit i distribuci volebních lístků a místo pro centrální sčítání pro celkem 180 okrsků.  K těm devadesáti městským musíme ještě přičíst i další z obcí v našem správním... / více
20.10.2008 / Celkem 18,5 milionu korun obdrželo město z Regionálního operačního programu Jihozápad na II. etapu rekonstrukce Lannovy třídy. Ta bude stát celkem zhruba 34 milionů korun. „Městu se podařilo získat dotaci v maximální možné míře. Stavba v úseku Jeronýmova-Štítného bude zahájena ještě letos v listopadu či prosinci přípravnými prácemi. Dokončení rekonstrukce předpokládáme v červnu 2009. Termíny... / více

Stránky