Aktuality města České Budějovice

20.10.2008 / Od 14. do 16. července budou do poštovních schránek českobudějovických domácností roznášeny Noviny českobudějovické radnice, aktuální červnové číslo. Snažíme se odstranit nedostatky v jejich distribuci, a proto žádáme občany, kteří do středy 16. července noviny do schránky neobdrží, aby nám to oznámili a radnice mohla ve spolupráci s Českou poštou roznášku novin zlepšit. Avšak... / více
20.10.2008 / Jihočeského krasobruslaře Tomáše Vernera, který získal na Mistrovství Evropy v chorvatském Zagrebu zlatou medaili , přijme zítra , tj. v úterý 29. ledna 2008 ve 13. 00 hodin v obřadní síni českobudějovické radnice primátor Juraj Thoma. „Tomášovi jsem samozřejmě gratuloval spontánně sms zprávou hned v pátek, je to fantastický... / více
20.10.2008 / Služebna na Máji už má pevné úřední hodiny / více
20.10.2008 / K zápisu do prvních tříd základních škol, které se konaly koncem minulého týdne, se dostavilo 1050 dětí. O odklad povinné školní docházky požádalo 192 rodičů. "Město je zřizovatelem čtrnácti základních škol a předpokládáme, že v letošním září do školních lavic usedne 858 prvňáčků, což je mírný nárůst proti loňskému... / více
20.10.2008 / Svazky klíčů, doklady, peněženky, kabelky, oblečení a jízdní kola bývají nejčastějšími nálezy, které lidé nosí do budovy radnice. „Služba ztráty a nálezy je v gesci odboru vnitřních věcí. Každá nalezená věc je zaprotokolována a ze zákona přechází do majetku obce. Naší povinností je takovou věc půl roku uskladnit,“vysvětluje úřední postup... / více
20.10.2008 / Pro všechny kteří si oblíbily Noviny českobudějovické radnice máme dobrou zprávu, že právě vyšlo lednové číslo na webových stránkách. Na obrazovce se vám ukáží po kliknutí zde, v "pdfku" si je můžete stáhnout tady... / více
20.10.2008 / Národní zahájení Dnů evropského dědictví (EHD) se uskuteční ve dnech 12. a 13. září 2008. Místem tohoto slavnostního ceremoniálu se poprvé stanou České Budějovice. Oficiálnímu zahájení v sobotu 13. září, bude předcházet hned několik zajímavých doprovodných akcí.  "Výstava k letošnímu tématu Dnů evropského dědictví  -  Památky v krajině a krajina jako památka -  bude mít svoji... / více
20.10.2008 / Primátor přijal mistra Evropy Tomáše Vernera / více
20.10.2008 / Město rozšíří kamerový systém / více
20.10.2008 / Z důvodu napojení nového kanalizačního sběrače bude částečně omezen provoz v českobudějovické ulici U Sirkárny ve dnech 3. a 4. srpna 2008. V zhruba dvousetmetrovém úseku od Rudolfovské k vlečce bude komunikace pouze jednosměrná a to ve směru Rudolfovská - Ke Křížku - Pekárenská. V opačném směru bude provoz... / více
20.10.2008 / Primátor dal společnosti .A.S.A. tvrdé ultimátum / více
20.10.2008 / Řidiči dostanou užitečnou pomůcku / více
20.10.2008 / Úplně uzavřena zůstane od 6. srpna do 15. listopadu 2008 českobudějovická ulice Bedřicha Smetany v úseku asi 250 metrů, mezi ulicemi Jírovcova – 28. října. "Důvodem je kompletní rekonstrukce zahrnující výměnu inženýrských sítí, vybudování nových povrchů na přilehlých komunikacích, nově bude osazeno veřejné osvětlení , stejně jako výsadba veřejné zeleně,"říká náměstek primátora František Jelen a dodává, že celkové náklady na... / více
20.10.2008 / Českobudějovické Centrum sociálních služeb Staroměstská (CSS) poskytuje už třetím rokem  tísňovou péči pro občany. Tato služba představuje nepřetržitý čtyřiadvacetihodinový  monitoring seniora v jeho domácím prostředí a umožňuje  hlasovou komunikaci v případě  náhlého zhoršení jeho zdravotního stavu nebo schopností. V případě akutní krizové situace používá klient tísňové tlačítko, kterým se spojí přímo s dispečinkem tísňové péče. Ten zajišťují zdravotní... / více
20.10.2008 / Vyšlo červencové číslo Novin českobudějovické radnice. Kromě tradičních informací zde najdete i program kulturního léta. Přečíst na obrazovce si je můžete po kliknutí na tento odkaz... / více
20.10.2008 / Úplně uzavřena bude křižovatka v českobudějovických ulicích Dukelská a  M. Vydrové od 11. února do 25. března 2008. Důvodem jsou výkopové práce a stavební úpravy kanalizace a vodovodu. Objízdná trasa uzavřeného úseku komunikace v prostoru zmíněné křizovatky se stanovuje ve směru od ulice Čechova k Morému mostu ulicí Havlíčkova, Na Nábřeží. Ve směru... / více
20.10.2008 / Služebna Máj pozměnila úřední hodiny / více
20.10.2008 / Každou první středu v měsíci, přesně v poledne, jsou na území celé republiky zkušebně spuštěny sirény.  Novou podobu zkoušky má od včerejška jihočeská metropole. Ta spočívá v upozornění ještě před vlastním spuštěním sirén, že se jedná pouze o zkoušku, takže mluvenou informaci dostanou občané nově před i po zvuku sirény. Původně totiž nepředcházelo... / více
20.10.2008 / Projekt rekultivace městské skládky Žákův lom podpoří finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí a Fondu soudržnosti. Celkem se podařilo městu získat částku přesahující devět milionů korun. „Žákův lom byl původně kamenolomem, kde se těžily horniny. Od roku 1986 sloužil vytěžený prostor k ukládání směsného komunálního odpadu a to až... / více
20.10.2008 / Komplexní integrovaný plán organizace dopravy (IPOD), jehož zpracování zadalo město, by měl ukázat, jakým způsobem je možné zlepšit a zefektivnit podmínky pro dopravu. Vloni bylo zadáno zpracování Strategického plánu města České Budějovice, ze kterého vyplývá úkol spočívající ve vypracování komplexního integrovaného plánu. Odbor územního plánování a architektury ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu Brno připravil na... / více
20.10.2008 / V těchto dnech byly zahájeny stavební úpravy  kruhového objezdu na křižovatce  českobudějovických  ulic U Trojice – Neplachova. Postupně tady budou odstraněny nevzhledné prefabrikované dílce ,  kterými byla křižovatka vymezena pouze provizorně. "Stavební práce, kromě trvalého kamenného kruhového vymezení s vysazenou zelení, zahrnují i zřízení jedenácti parkovacích míst v ulici U Trojice, další tři místa v Neplachově včetně... / více
20.10.2008 / Z důvodu výstavby dělícího ostrůvku pro chodce bude omezen provoz v Novém Vrátě na komunikaci Rudolfovská v blízkosti křižovatky J.Milíče od pondělí 11. srpna 2008. Průjezdnost bude možná v obou směrech, vždy ale pouze jedním jízdním pruhem. Práce potrvají do 31. sprna 2008. "Budoucí ostrůvek bude opatřen světelnou signalizací... / více
20.10.2008 / Automobilová doprava enormně narůstá. Podle průzkumů připadlo v České republice  v roce 1990 přibližně jedno vozidlo na dvanáct obyvatel, v roce 2007 to už ale bylo jedno až dvě vozidla  na jednoho obyvatele. České Budějovice, podle názoru odborníků,  celostátní situaci v dopravě kopírují. Stále sílící potřeby kvalitní dopravní obslužnosti vedou k úvahám o výstavbě... / více
20.10.2008 / Úplně uzavřena bude ve čtvrtek 14. února 2008 v čase od 7.00 do 11.00 hodin místní komunikace v ulici Kněžská v úseku objektu Grand hotelu Zvon. Důvodem je přistavění jeřábu pro uložení stropních nosníků. Vedení dopravy: Do úseku od garáží Grand hotelu Zvon po ulici Karla IV. bude příjezd ulicí Karla IV. bez... / více
20.10.2008 / Nová rubrika: Názory a komentáře primátora / více
20.10.2008 / Náměstí ozdobí květiny na sloupech / více
20.10.2008 / Dnům evropského dědictví, které se uskuteční ve dnech 12. a 13. září 2008 v Českých Budějovicích, předchází výstava na téma Památky v krajině - krajina jako památka , která bude mít vernisáž v pátek 15. srpna 2008 v 17.00 hodin v bývalém Dominikánském klášteře na Piaristickém náměstí. "Výstava v prvé řadě představuje malebnou jihočeskou kulturní krajinu... / více
20.10.2008 / V předstihu čtrnácti dnů byl dnes, tj. 13. srpna 2008 dán do užívání veřejnosti nový přechod pro chodce na silnici II/156 v českobudějovické ulici Novohradská  v Nových Hodějovicích. "Dělící ostrůvek je opatřen pružnými nasvětlenými majáky, v místě přechodu je  osazena výstražná světelná signalizace a světelný systém je také  přímo ve vozovce ,"popisuje náměstek primátora František Jelen s tím, že celkové... / více
20.10.2008 / Kompletní rekonstrukce ledové plochy v první hale českobudějovického zimního stadionu byla zahájena v letošním dubnu. „Nevyhovující technologii chlazení nahradil zcela nový moderní systém umožňující stejnoměrné namražení  ledu po celé ploše a zčásti bylo úplně obnoveno i příslušné strojní vybavení. Vlastnímu uložení chladícího zařízení  ale předcházela totální likvidace původní plochy až na podkladové... / více
20.10.2008 / Stavební úpravy českobudějovické ulice Dukelská ve třetí etapě se týkají ulic M.Vydrové – Kaplířova v délce asi 300m. Zahrnovat budou výměnu stávajícího, kapacitně nevyhovujícího, kanalizačního sběrače, veřejné části kanalizačních přípojek a přípojky uličních vpustí spolu se stávajícím vodovodním řadem  a veřejné části vodovodních přípojek novým potrubím kapacitně vyhovujících parametrů. Úprava se dotkne i komunikace,... / více

Stránky