Aktuality města České Budějovice

23.10.2017 / Rozhovor s náměstkyní primátora Ivanou Popelovou Vaše iniciativy směřující k propagaci a podpoře cyklistiky jsou známé. Kdysi jste řekla, že poloha jihočeské metropole je pro cyklisty téměř ideální a tajemstvím není ani to, že město mnohokrát sáhlo do své kasy pro nemalý finanční obnos, kterým vydatně pomohlo. Staví se stále... / více
23.10.2017 / Především zvýšení dopravní bezpečnosti , snížení počtu dopravních přestupků a zlepšení chování účastníků silničního provozu si slibují představitelé města od instalace radarů na některých frekventovaných komunikacích v jihočeské metropoli. „V těchto dnech jsme podepsali smlouvu se společností CZECH RADAR a.s., která zahájí, po získání příslušných správních rozhodnutí, tříměsíční zkušební... / více
23.10.2017 / V současné době je na území města České Budějovice registrováno sedm stálých nebo dlouhodobých veřejných sbírek, další jsou jednorázové. Nashromážděné peníze se pravidelně vybírají a to vždy za účasti zástupců právnické osoby pořádající sbírku a pracovníka správního odboru magistrátu. "Ke stálým či dlouhodobým sbírkám například patří sbírka Nadace Rozum a... / více
23.10.2017 / 10. – 19. února 2005 Pořádá statutární město České Budějovice. Akce se uskuteční pod záštitou velvyslance SR v ČR, J. E. Ladislava Balleka, s podporou Ministerstva kultury ČR v rámci cyklu festivalů Slovensko-českého klubu Dny slovenské kultury po ČR. Program Výstavy Dny slovenského filmu Pořady Českého rozhlasu Mediální partneři Spolupořadatelé... / více
23.10.2017 / Od pondělí 3. října 2005 si bude možné prostřednictvím pracovnic matriky zamluvit konkrétní datum svatebního obřadu pro příští rok. Běžnými odddávacími dny jsou pátky, kdy se žádný správní poplatek neplatí, ale samozřejmě také soboty za poplatek 1 000,- korun. Pro snoubence, kteří by snad věřili na magické šestky je... / více
23.10.2017 / Městský správce světelné dopravní signalizace, společnost Signalbau Huber bude v letošní zimě vůbec poprvé a zatím pouze zkušebně monitorovat povrch českobudějovického Dlouhého mostu , který patří z hlediska tvorby náledí k nejrizikovějším bodům v metropoli. „V těsném sousedství mostu je už na stožáru nainstalovaná meteostanice a ve vozovce mostu... / více
23.10.2017 / Koncem minulého týdne se v jihočeské metropoli uskutečnila Slavnost tří měst. Již po jedenácté se sešli nejvyšší představitelé Českých Budějovic, Lince a Pasova. Jak se setkání vydařilo? Tentokrát jsme se sešli na zcela netradičním místě, přímo v areálu národního podniku Budějovický Budvar, jehož zázemí si také hosté prohlédli. Každoroční setkávání... / více
23.10.2017 / Složenky k úhradě poplatku za komunální odpad za II. pololetí 2005 rozesílá v těchto dnech občanům prostřednictvím POSTSERVISU magistrát města. Úplně nově se na těchto poštovních poukázkách objevuje čárový kód, který obsahuje informaci o variabilním symbolu plátce. "Cílem zavedení čárového kódu na složenkách je především zrychlení při vyhledávání předpisu platby... / více
23.10.2017 / Velvyslankyni Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Lindu Joy Duffield a velvyslance Francie Joëla De Zorziho přijal primátor Miroslav Tetter. České Budějovice se staly vůbec prvním místem společného výjezdu velvyslanců, kteří postupně chtějí navštívit větší města po celé naší zemi. „Česká republika přece není jenom Praha a to je... / více
23.10.2017 / Pracovníci odboru územního plánování a architektury připravili zajímavou výstavu s názvem Českobudějovické kostely a kaple, kterou zahájí statutární náměstek Juraj Thoma v pondělí 5. prosince 2005 v 16.00 hodin přímo v prostorách chodby ve třetím patře historické radnice (vchod č. 3). K vidění tady bude soubor fotografií z celkem dvanácti... / více
23.10.2017 / V českobudějovické ulici U Trojice, konkrétně v úseku Neplachova - Pražská byla provedena změna z jednosměrného na obousměrný provoz. Dále došlo také ke změně jednosměrného provozu v ulici Kněžskodvorská ( ve směru od ulice U Trojice k Čéčově ) a vjezd do ulice Čéčova je nyní možný pouze od Strakonické.... / více
23.10.2017 / Noviny českobudějovické radnice, právě vyšlo listopadové číslo. Naleznete je v plném znění na našich stránkách, čtěte zde. Pokud dáváte přednost vytištění, naleznete je ve formátu vhodném pro tisk zde... / více
23.10.2017 / Město České Budějovice připravuje změnu organizace dopravy na Zátkově nábřeží, konkrétně mezi ulicí dr. Stejskala a Biskupskou. Podle statutárního náměstka primátora Juraje Thomy je tato změna reakcí na deficit parkovacích možností pro rezidenty z této části města a současně podmínkou pro úspěšné dokončení cyklostezky podél nábřeží. Úbytek počtu placených stání... / více
23.10.2017 / Hned několik stavebních úprav podchodu pod českobudějovickou Nádražní ulicí je předmětem dodatku nájemní smlouvy mezi městem a nájemcem – společností CB-MERCURY CENTER. Úpravy podchodu budou realizovány v příštím roce v rámci výstavby Dopravně obchodního centra s centrálním autobusovým nádražím. Definitivní podobu záměru dodatku smlouvy schválili členové Rady města na svém... / více
23.10.2017 / Mezinárodní hnutí chlapci a děvčata za jednotu, které vzniklo v roce 1987 v rámci církevního hnutí Fokolare, uspořádá opět tradiční prodej vlastních výrobků a to v neděli 18. prosince 2005 od 9.00 do 16.00 hodin v přízemí českobudějovické historické radnice v sousedství výstavní síně. Vlastnoruční výrobky z dětských dílen budou... / více
23.10.2017 / Českobudějovičtí zastupitelé schválili na svém zasedání 10. listopadu 2005 změnu územního plánu města, která identifikuje hlavní problémy metropole z hlediska protipovodňové ochrany. Její součástí je přehodnocení dosavadních funkčních určení jednotlivých částí města, jež jsou na základě územního plánu zahrnuty do zastavitelných území ve vazbě na protipovodňovou ochranu. Cílem změny je... / více
23.10.2017 / Noviny českobudějoviceké radnice jsou tentokrát s vánoční přílohou. Opět řada informací z radnice, i vánočně laděné příspěvky. Čtení na vánoční svátky. Noviny pro čtení jsou zde, ke stažení (formát pdf) klikněte tady... / více
23.10.2017 / Z důvodu instalace portálu pro světelné signalizační zařízení bude úplně uzavřena silnice 1/3-Levobřežní komunikace v úseku od křižovatky Diamant ( ulice Strakonická ) po křižovatku silnic 1/3 a Husova ulice v Českých Budějovicích a to od soboty 17. prosince 2005 od 18.00 hodin do neděle 18. prosince 2005 do... / více
23.10.2017 / Pracovníci odboru ochrany životního prostředí magistrátu vycházejí vstříc zájemcům o vydání rybářských lístků. "Žadatelé, kterých je stále více mohou přicházet nejen v úředních dnech a hodinách(po+st. 8.00 -17.00 hodin), ale i mimo ně. To znamená i v úterý a ve čtvrtek do 15ti hodin, v pátek pak do 14.30... / více
23.10.2017 / Obce mají podle zákona povinnost vymáhat pohledávky. Metody jsou různé, ale českobudějovický magistrát preferuje při vymáhání dlužných částek za pokuty soudní cestu. Podle slov vedoucího správního odboru Václava Suchopára je poměrně úspěšná. „I když to tak na první pohled nevypadá, poněvadž máme poměrně stabilní inventuru dluhu kolem 10 milionů korun.... / více
23.10.2017 / V loňském roce se v Českých Budějovicích narodilo o 121 miminek více než v roce předchozím, tj. v roce 2004. Bylo to celkem 2.231 dětiček. Stále převažují chlapci nad dívkami, stejně jako v letech předchozích. Většina narozených dětí je z manželských rodin, ale téměř jedna čtvrtina se rodí rodičům... / více
23.10.2017 / Na základě příslušných zákonných ustanovení vykazují každoročně obce provádějící přestupkové řízení výkaz o projednaných přestupcích. Výjimkou nejsou ani České Budějovice. Právě v těchto dnech byla uzavřena roční statistika správního odboru magistrátu. „Naši pracovníci projednali v loňském roce celkem 7 254 přestupků v celé škále přestupkového zákona a skutkových podstat.... / více
23.10.2017 / Novou službu pro návštěvníky jihočeské metropole, ale i pro místní občany nabízí na svých oficiálních webových stránkách město. "Jedná se o ubytovací portál , který by měl přispět především ke zkvalitnění nabízených služeb. Vážíme si každého turisty a předkládáme mu proto kvalitní servis včetně ubytovacích služeb s vědomím, že dnes... / více
23.10.2017 / Podle sdělení pracovnic matriky bude v květnu uzavřena obřadní síň českobudějovické historické radnice. "Důvodem je instalace nových varhan, které nahradí původní, téměř nefunkční a více než šedesátiletý hudební nástroj. V květnu bývá už tradičně vůbec nejméně svatebních obřadů, takže proto padla volba právě na něj,"vysvětluje tajemník magistrátu Zdeněk Řeřábek s... / více
23.10.2017 / Zápisy dětí do prvních tříd základních škol zřizovaných městem České Budějovice se budou konat v pátek 10. února odpoledne ( cca. 14 - 17 hodin ) a v sobotu 11. února dopoledne ( cca. 9 - 12 hodin ). Přesnější časové rozmezí určí ředitelé jednotlivých škol. "Povinně zapsány budou předškoláci,... / více
23.10.2017 / Významné životní jubileum, rovných sto let by měly v letošním roce v jihočeské metropoli oslavit tři ženy. Nejstarší žijící občankou je pak paní Marie Školová, která v letošním srpnu oslaví už 102.narozeniny. „Obecně podle statistických údajů v naší republice platí, že v dlouhověkosti převažují ženy nad muži a důkaz... / více
23.10.2017 / Letos vůbec poprvé zpracovali pracovníci správního odboru magistrátu statistiku domácího násilí. Požadované údaje za druhé pololetí loňského roku poslouží k vyhotovení celostátní analýzy prováděné ministerstvem vnitra. „Přestupků proti občanskému soužití, kam patří například fyzické a verbální napadení, hrubé jednání vůči druhému a podobně bylo za celý rok nahlášeno asi... / více
23.10.2017 / Poslední lednový den svolal primátor Miroslav Tetter členy povodňové komise. Hlavním důvodem byla zneklidňující situace na jezu v Plané u Českých Budějovic, o které informoval Hasičský záchranný sbor. „Vlivem dlouhodobého mrazu dochází k zachycování ledové tříště v jezových zdržích a to má za následek vzedmutí hladiny, což se právě... / více
23.10.2017 / Právě vyšlo lednové číslo novin českobudějoviceké radnice. Zprávy z dění v našem městě z ověřených zdrojů, rozhovory, informace pro občany, vše doplnění fotografiemi. K zobrazení jsou zde, k stažení na váš disk zde.... / více
23.10.2017 / O postupných přípravách a organizaci celoevropského pochodu Eurorando 2006, který uspořádá v letošním září Evropská asociace turistických klubů na jihu Čech i přímo v Českých Budějovicích informoval zástupce města předseda Klubu českých turistů Jan Havelka. „ S myšlenkou evropského pochodu přišli Francouzi před sedmi lety. V roce 2001 byla poprvé... / více

Stránky