Aktuality města České Budějovice

20.10.2008 / VZ č. 8 /2006Protokol o otevírání obálek s nabídkami sepsaný dne 23. 5. 2006 při otevírání obálek s nabídkami k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen “zákon“) na:Zateplení venkovních pavilonů 224, 225 a 226 Základní školy a... / více
20.10.2008 / Nádražní ulice v centru Českých Budějovic projde kompletní rekonstrukcíČ e s k é B u d ě j o v i c e (29. června 2006) – V těchto dnech byla zahájena rekonstrukce pět set metrů dlouhého úseku Nádražní ulice v Českých Budějovicích mezi ulicemi Rudolfovská a Kasárenská. Silnice se... / více
20.10.2008 / VZ č. 12/2006Protokol o otevírání obálek s nabídkami sepsaný dne 25. 7. 2006 při otevírání obálek s nabídkami k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen “zákon“) na:„Změna dokončené stavby letní plovárny v Českých... / více
06.09.2011 / 21.4.2006 - 22.5.2006 (6.6.2006): probíhá veřejné vystavení návrhu zadání změny regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ (veřejné projednání 16.5.2006 v 9.00 hodin) - bližší informace viz. úřední deska MM ČB; lhůta pro podání podnětů k této územně plánovací dokumentaci: do 6.6.2006 - bližší informace odbor územního plánování a architektury... / více
06.09.2011 / 25.5.2006 - 23.6.2006 (10.7.2006): probíhá veřejné vystavení návrhu změny ÚPnM České Budějovice v lokalitách 2.5.4. Na Sádkách, 2.5.2. Čtyři Dvory – střed a 2.5.5. Univerzita (veřejné projednání 23.6.2006 ve 9.00) - bližší informace viz. úřední deska MM ČB; lhůta pro podání stanovisek, námitek a připomínek k této územně plánovací dokumentaci:... / více
06.09.2011 / 9.5.2006 - 7.6.2006 (22.6.2006): probíhá veřejné vystavení návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce VRÁBČE (veřejné projednání - 7.6.2006 v 9.00 hod) - bližší informace viz. úřední deska MM ČB a OÚ Vrábče; lhůta pro podání podnětů k této územně plánovací dokumentaci: do 22.6.2006 - bližší informace odbor územního... / více
06.09.2011 / 9.5.2006 - 7.6.2006 (22.6.2006): probíhá veřejné vystavení návrhu změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.1.3. U Rybníčku v k.ú. České Budějovice 5 (veřejné projednání 6.6.2006 v 9.00 hodin) - bližší informace viz. úřední deska MM ČB; lhůta pro podání stanovisek, připomínek a námitek k této územně plánovací dokumentaci:... / více
06.09.2011 / 29.5.2006 - 27.6.2006 (12.7.2006): probíhá veřejné vystavení návrhu změny č. 3 ÚPnSÚ HOMOLE (veřejné projednání 27.6.2006 ve 9.00 hodin) - bližší informace viz. úřední deska MM ČB; lhůta pro podání stanovisek, námitek a připomínek k této územně plánovací dokumentaci: do 12.7.2006 - bližší informace odbor územního plánování a architektury MM... / více
06.09.2011 / 25.5.2006 - 23.6.2006 (10.7.2006): probíhá veřejné vystavení návrhu zadání změny ÚPnM České Budějovice v lokalitě 3.1.3. Za potokem (veřejné projednání 20.6.2006 ve 10.00) - bližší informace viz. úřední deska MM ČB; lhůta pro podání stanovisek a podnětů k této územně plánovací dokumentaci: do 10.7.2006 - bližší informace odbor územního plánování... / více
06.09.2011 / 26.6.2006 - 25.7.2006 (4.8.2006): probíhá vystavení návrhu zadání změny ÚPnM ČESKÉ BUDĚJOVICE v lokalitě 2.7.1. Stromovka k veřejnému nahlédnutí - bližší informace viz. úřední deska MM ČB; termín veřejného projednání se stanovuje na úterý 17.7.2006 v 9,00 hod; lhůta pro podání stanovisek a podnětů k této územně plánovací dokumentaci: do... / více
06.09.2011 / 19.5.2006 - 20.6.2006 (20.7.2006): probíhá veřejné vystavení konceptu řešení územního plánu obce ÚSILNÉ (veřejné projednání 20.6.2006 ve 13.00 a v 15.00 hodin) - bližší informace viz. úřední deska MM ČB; lhůta pro podání stanovisek, námitek a připomínek k této územně plánovací dokumentaci: do 20.7.2006 - bližší informace odbor územního plánování... / více
06.09.2011 / 1.6.2006 - 30.6.2006 (15.7.2006): probíhá veřejné vystavení návrh zadání územního plánu obce STRÁŽKOVICE (veřejné projednání 28.6.2006 v 9.30) - bližší informace viz. úřední deska MM ČB; lhůta pro podání stanovisek a podnětů k této územně plánovací dokumentaci: do 15.7.2006 - bližší informace odbor územního plánování a architektury MM ČB... / více
06.09.2011 / 22.6.2006 - 21.7.2006 : probíhá vystavení návrhu územního plánu obce LEDENICE k veřejnému nahlédnutí - bližší informace viz. úřední deska MM ČB; lhůta pro podání stanovisek, připomínek a námitek k této územně plánovací dokumentaci: do 7.8.2006 - bližší informace odbor územního plánování a architektury MM ČB... / více
06.09.2011 / Veřejná vyhláška, kterou se oznamuje, že: usnesením Zastupitelstva města České Budějovice č. 253/2007 byla vydána změna č. 19 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.8.1. Mladé - Červený Dvůr v katastrálním území České Budějovice 6 formou opatření obecné povahy. Bližší informace viz. úřední deska na www stránkách statutárního města... / více
06.09.2011 / Veřejná vyhláška, kterou se oznamuje, že: usnesením Zastupitelstva města České Budějovice č. 253/2007 byla vydána změna č. 20 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice v katastrálním území České Budějovice 2 formou opatření obecné povahy. Bližší informace viz. úřední deska na www stránkách statutárního města... / více
06.09.2011 / 16.8.2006 - 14.9.2006 : probíhá vystavení návrhu zadání změny č. 1 ÚPnO Dynín k veřejnému nahlédnutí - bližší informace viz. úřední deska MM ČB a úřední deska Dynín; termín veřejného projednání se stanovuje na 13.9.2006 v 9,00 hod; lhůta pro podání stanovisek a podnětů k této územně plánovací dokumentaci: do... / více
06.09.2011 / 19.7.2006 - 18.8.2006 : probíhá vystavení návrhu zadání změny ÚPnM České Budějovice v lokalitě 2.8.1. Mladé – Červený Dvůr (makroblok 2.8.1.017.) k veřejnému nahlédnutí - bližší informace viz. úřední deska MM ČB; termín veřejného projednání se stanovuje na 14.8.2006 v 15,00 hod; lhůta pro podání stanovisek a podnětů k této... / více
06.09.2011 / 30.6.2006 - 31.7.2006 : probíhá vystavení návrhu zadání změny č. 1 ÚPnO ZÁBOŘÍ k veřejnému nahlédnutí - bližší informace viz. úřední deska MM ČB; termín veřejného projednání se stanovuje na úterý 25.7.2006 v 9,00 hod; lhůta pro podání stanovisek a podnětů k této územně plánovací dokumentaci: do 15.8.2006 - bližší... / více
06.09.2011 / 21.11.2007 - 20.12.2007: probíhá vystavení návrhu zadání územního plánu Dubičné celý text veřejné vyhlášky <<zde>> celý text návrhu zadání ÚP <<zde>>... / více
06.09.2011 / V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A I. Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 1 územního plánu obce Habří II. Oznámení o vystavení návrhu změny č. 1 územního plánu obce Habří k veřejnému nahlédnutí Bližší informace viz. úřední deska na... / více
06.09.2011 / V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A I. Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 1 územního plánu obce Dynín II. Oznámení o vystavení návrhu změny č. 1 územního plánu obce Dynín k veřejnému nahlédnutí Bližší informace viz. úřední deska na... / více
06.09.2011 / V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A I. Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 1 územního plánu obce Vrábče II. Oznámení o vystavení návrhu změny č. 1 územního plánu obce Vrábče k veřejnému nahlédnutí Bližší informace viz. úřední deska na... / více
06.09.2011 / V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A, kterou se: - oznamuje veřejné vystavení konceptu územního plánu ŘÍMOV; - stanovuje veřejné projednání. Bližší informace viz. úřední deska na www stránkách statutárního města České Budějovice.... / více
06.09.2011 / Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č.1, 2, 370 92 České Budějovice VYHLAŠUJE výběrové řízení na investora stavby dle § 281 – 288 obchodního zákoníku „Multifunkční objekty na Pražském předměstí“ mezi ulicemi U Trojice, Jírovcova, Nádražní v Českých Budějovicích. Bližší informace viz. úřední deska na www stránkách... / více
06.09.2011 / V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A I. Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu JANKOV II. Oznámení o vystavení návrhu územního plánu JANKOV Bližší informace viz. úřední deska na www stránkách statutárního města České Budějovice. ... / více
06.09.2011 / V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A I. Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Dubné v katastrálním území Jaronice, Křenovice, Dubné a Třebín II. Oznámení o vystavení návrhu změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru... / více
06.09.2011 / Veřejná vyhláška, kterou se oznamuje vydání změny č. 18 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.6.1. U Vávrovských rybníků v katastrálním území České Budějovice 2 – komunikační propojení ul. Milady Horákové se Strakonickou formou opatření obecné povahy. Blíže viz. web.úřední deska.... / více
06.09.2011 / Veřejná vyhláška, kterou se oznamuje vystavení návrhu zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.1. Stromovka v katastrálním území České Budějovice 2 Návrh zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.1. Stromovka je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení... / více
06.09.2011 / V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A I.  Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu obce Habří  formou opatření obecné povahy(dále jen "OOP").   II.  Oznámení o vystavení OOP k veřejnému nahlédnutí Dále viz. úřední deska... / více
06.09.2011 / V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A I. Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Žabovřesky v katastrálním území Žabovřesky a Dehtáře II. Oznámení o vystavení návrhu změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Žabovřesky v... / více

Stránky