Aktuality města České Budějovice

20.10.2008 / Částku téměř pětačtyřicet milionů korun vyplatil od začátku letošního roku na více než čtyři tísíce příspěvků na péči odbor sociálních věcí českobudějovického magistrátu. „Příspěvek na péči nahrazuje dřívější Zvýšení důchodu pro bezmocnost, které bylo rozlišeno ve třech kategoriích, a jeho výše se nově posuzuje podle čtyř stupňů závislosti na pomoci... / více
20.10.2008 / Tradiční jarní úklid městských komunikací a přilehlých prostor bude zahájen 10. dubna a potrvá do 31. května 2007. Město bude rozděleno do čtyřiceti oblastí, které budou pracovníci společnosti A.S.A. postupně kompletně uklízet na základě schváleného operačního plánu. Jednotlivé úseky budou označeny sedm dní před vlastním úklidem přechodným dopravním značením. „Očistu... / více
20.10.2008 / Se zvýšenou pozorností a opatrností budou muset počítat od příštího pondělí 2. dubna 2007 všichni účastníci silničního provozu v českobudějovických ulicích B. Němcové a Mánesově v úseku mezi komunikacemi F.A.Gerstnera a B. Němcové. Důvodem dopravních omezení bude plánovaná rekonstrukce vodovodního řadu a rozsáhlejší stavební úpravy, které potrvají až do... / více
20.10.2008 / Podle statistik Ministerstva dopravy České republiky mají České Budějovice , jako obec s rozšířenou působností, relativně vysoký počet registrovaných dopravních přestupků. Celkem je v českobudějovickém správním obvodu ( 78 obcí + ČB ) registrováno 104 962 řidičů a záznam o prohřešku má už 4222 řidičů. Jednadvacet řidičů ztratilo všech dvanáct... / více
20.10.2008 / Statutární město České Budějovice navazuje na Projekt regenerace panelového sídliště Máj , který byl zpracován v roce 2006. Tento projekt navrhl budoucí uspořádání parkovacích ploch a parkovacích objektů napříč celým územím českobudějovického sídliště Máj. Aby mohla v co nejbližší době začít jeho praktická realizace je nutno získat některá další data... / více
20.10.2008 / Řádění vandalů neuniklo ani odpočívadlo, které bylo předáno do užívání především milovníkům cykloturistiky koncem loňského roku na trase mezi jihočeskou metropolí a Hlubokou nad Vltavou nedaleko Lidlu. "Cykloodpočívka stála město přes sto tisíc korun a vybudována byla díky programu Nadace Partnerství. Součástí jejího mobiliáře zůstaly pouze kolostavy a lavičky. Úplně... / více
20.10.2008 / Ty se budou týkat rozšíření stávající vozovky v úseku od ulice Heřmánková k vjezdu do sportovního areálu na šířku 6 m, vybudování nového chodníku, odvodnění komunikace a zpevnění vjezdu do sportovního areálu. Stavební úpravy budou rozděleny na dvě části tak, aby byla zachována průjezdnost dotčeného úseku a nedocházelo k hromadění... / více
20.10.2008 / Bezplatnou, nezávislou, důvěrnou a nestrannou pomoc mohou lidé získat v Občanské poradně při Jihočeské rozvojové, o.p.s. se sídlem v českobudějovické Plachého ulici č. 4. „Město tuto aktivitu pochopitelně a jednoznačně vítá. Do poradny občas sami posíláme klienty, když přijdou k nám do úřadu s problémem, který nejsme oprávněni řešit. Podporujeme... / více
20.10.2008 / Dešťové vody z intravilánů v lokalitě českobudějovické ulice Branišovská – Milady Horákové, odvede nový kanalizační sběrač. Stavba bude investorovi, tj. městu předána do užívání zhotovitelem, firmou Swietelsky ve čtvrtek 12. dubna 2007. Příprava na realizaci této stavební akce, která zahrnovala vybudování dešťové kanalizace z železobetonových trubek v délce 520 metrů... / více
20.10.2008 / Příprava plánované výstavby nového centra pro ochranu drobného zvířectva v lokalitě obce Branišov, může pokračovat. Stávající městský útulek v českobudějovické ulici Na Zlaté stoce v areálu Jihočeské univerzity tak najde po několika letech nové zázemí. „Zádrhelem bylo především nesouhlasné stanovisko bývalých zastupitelů Branišova s umístěním centra v jejich katastru,“připomněl náměstek... / více
20.10.2008 / Z důvodu poškození napájecího elektrického kabelu při stavebních pracích bude několik dní mimo provoz veřejné osvětlení cyklostezky ( v úseku sídliště Vltava - směr Hluboká nad Vltavou ) a světelná dopravní signalizace křižovatky silnice I/20 (přechod nedaleko Lidlu ) a Krčínovy ul. v sídlišti Vltava. Předpoklad dokončení opravy poruchy kabelu... / více
20.10.2008 / Podle údajů z matriky se v lednu letošního roku v českobudějovické porodnici narodilo 209 dětí , v únoru 205 dětí a v březnu 202 dětí. V dubnu – od 01.04. do 12.04. - se narodilo 68 dětí , zlom ale nastal v pátek 13.04.2007, kdy maminky přivedly na svět za... / více
20.10.2008 / / více
20.10.2008 / Studenty a pedagogy středních uměleckých škol přijme ve čtvrtek 19. dubna ve 14.30 hodin v obřadní síni českobudějovické radnice náměstkyně primátora Ivana Popelová . Setkání se zúčastní zástupci škol z italského Istituto – D´arte Alessandro Vittoria z Trenta, Střední průmyslové školy keramické v Bechyni a Střední odborné školy z Třeboně.... / více
20.10.2008 / Nový povrch dostanou komunikace podél vozovky v českobudějovické Plzeňské ulici, které navazují na ulici V Oblouku. "Současný stav je velmi neutěšený, na několika místech je asfalt úplně popraskaný a někde dokonce i propadlý. Chodníky navazují také na přístřešky kontejnerů, kde jsou povrchy z betonových dlaždic a mezi vozovkou a... / více
20.10.2008 / Počet obyvatel Českých Budějovic / více
20.10.2008 / Nebývalý zájem návštěvníků vzbudil nedávno pořádaný 25. ročník Mezinárodního dne památek a s ním spojený Den otevřených dveří českobudějovické radnice, kam se přišlo podívat odhadem 1500 lidí. Letos si navíc připomínáme ještě pětatřicáté výročí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. „Těch, kdo se rádi přijdou podívat na... / více
20.10.2008 / Veřejná sbírka Nadačního fondu Rozum a cit s názvem Sluníčkový den pro opuštěné děti a pěstounské rodiny se v jihočeské metropoli uskuteční ve čtvrtek 26. dubna 2007. Představitelé Fondu o tom informovali primátora města Juraje Thomu. „Nadační fond za šest let své činnosti pomohl více než 370 rodinám , ve... / více
20.10.2008 / Oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu vede v současné době ve své evidenci sedmdesát dětí umístěných v ústavní výchově, to znamená v kojeneckých ústavech, v dětských domovech a v ústavech sociální péče. „Opuštěné novorozence vyžadující pomoc umísťujeme do kojeneckých ústavů do Jihlavy, Plzně a nyní nově také do Strakonic.... / více
20.10.2008 / Celostátní veřejná sbírka Český den proti rakovině, známější spíše pod názvem Květinový den se v jihočeské metropoli uskuteční ve středu 16. května 2007. Primátora města Juraje Thomu o tom informovali pořadatelé této tradiční charitativní akce. Peníze za zakoupené kvítky měsíčku lékařského směřují například na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života pacientů,... / více
20.10.2008 / Velvyslance Nizozemského království v ČR J.E.Jana Lucase Inayata van Hoorna přijal primátor Juraj Thoma společně s náměstkyní Ivanou Popelovou. „Pan velvyslanec je na oficiální návštěvě v jihočeské metropoli vůbec poprvé, a tak jsem považoval za slušné, seznámit jej alespoň stručně nejen s bohatou historií, ale samozřejmě i s dalším vývojem.... / více
20.10.2008 / Významné životní výročí, sto let , oslaví v pondělí 14. května 2007 paní Kristina Sieberová, jež rozšíří počet stoletých jubilantek žijících v jihočeské metropoli na šest. Vůbec nejstarší žijící občankou je pak paní Marie Školová, která by měla v letošním srpnu oslavit už 103.narozeniny. „Obecně podle statistických údajů v naší... / více
20.10.2008 / Stovky občanů přicházejí pravidelně dvakrát do roka do budovy magistrátu na náměstí Přemysla Otakara II. , aby uhradily poplatek za komunální odpad. Děje se tak vždy v květnu a v listopadu. Celková částka, kterou každý občan s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích zaplatí je pět set korun. „V těchto měsících... / více
20.10.2008 / Novinku v podobě možnosti placení poplatku za komunální odpad přímo přes SIPO, nabídne od listopadu 2007 českobudějovický magistrát. „Denně k nám přichází i několik stovek občanů zaplatit poplatek v hotovosti, a tak se pochopitelně občas vytvářejí fronty a čekání je dlouhé a nepříjemné. Proto přicházíme s alternativou soustředěného inkasa plateb... / více
20.10.2008 / Mezinárodní výstava fotografií s názvem Fascinace přírodou bude zahájena v českobudějovické radniční výstavní síni ve čtvrtek 17. května 2007 v 15.00 hodin za účasti starosty města Freyung Petera Kaspara a ředitele agentury Natur Vision Ralpha Thomse. Záštitu nad akcí, která potvrá do 28. května, převzal primátor města Juraj Thoma. Spolupořadatelem... / více
20.10.2008 / Setkání mělnických rodáků pořádá letos poprvé město Mělník , jehož starosta oslovil své kolegy v celé republice. "Důvod je jasný. Chceme, aby se nás tady sešlo co možná nejvíc, proto jsme požádali o širokou spolupráci při šíření naší pozvánky,"říká starosta Miroslav Neumann. České Budějovice jeho přání samozřejmě vyslyšely. "Je totiž... / více
20.10.2008 / Otevření Modrého mostu pro automobily / více
20.10.2008 / Českobudějovičtí radní schválili na svém zasedání 23. května Programové prohlášení rady města pro volební období 2006-2010. Prohlášení zahrnuje seznam priorit a úkolů, jež si rada vytyčila v jednotlivých oblastech života města. „Novinkou oproti prohlášením předchozích rad je i stanovení termínů, kdy chceme jednotlivé úkoly splnit. Chceme, aby prohlášení naší... / více
20.10.2008 / Více než čtvrt roku funguje v oddělení evidence vozidel českobudějovického magistrátu v Kněžské ulici č.19 nový systém při odbavování klientů.Každý občan dostane nejprve pořadové číslo a zároveň je jeho žádost zaevidována pod přiděleným číslem jednacím a postupně odbavována. "Podařilo se nám tak eliminovat známé nešvary, kdy si někteří klienti vybírali... / více
20.10.2008 / Město České Budějovice vyhlásilo v květnu ve spolupráci s místním Zdravotním ústavem netradiční soutěž pro kuřáky s podtitulem Kdo přestane, vyhraje. Přihlásilo se celkem pět žen, jejichž nesnadným úkolem je od 2. května nekouřit minimálně celý měsíc, což bude po uplynutí doby ověřeno i laboratorně. Pokud se jim to povede,... / více

Stránky