Aktuality města České Budějovice

20.10.2008 / Soutěž "Mladí fotografují památky" je dnes jedna z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví. Soutěž je určena pto žáky a studenty základních a středních škol, kteří zašlou fotografie, které budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví. Do soutěže se musí zájemci přihlásit do 25.2.2008. Více informací o... / více
20.10.2008 / 1.prosince 2007 budou vyhlášeny 2 výzvy k získání finančních prostředků nejen pro vlastníky kulturních památek na území města České Budějovice. První výzva se týká opatření s názvem Diagnóza památek, finanční prostředky může získat vlastník kulturní památky a je možné je použít například na statický, restaurátorský či stavebně-hisotrický průzkum. Druhá... / více
20.10.2008 / Památky a občané - 5.grantové kolo Do 31.5.2008 je vyhlášeno grantové kolo Purkyňovy nadace, která se zabývá památkovou péčí. Program je určen pro občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy, které působí v oboru památkové péče. Více informací naleznete na stránkách http://www.purknadace.cz/aktuality1.htm a http://www.purknadace.cz/ ... / více
20.10.2008 / Další akcí související s letošním Národním zahájením Dnů evropského dědictví  12.-13.9.2008 v Českých Budějovicích je uskutečnění cyklovýletu v neděli 31.8.2008 pod garancí Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Pro zájemce jsou připraveny 2 trasy. Trasa A: sraz ve 13.00 hodin na konečné linky MHD č. 9 ( České Vrbné), odjezd na Hlubokou. ... / více
20.10.2008 / Novinky v městské policii České Budějovice / více
20.10.2008 / Nové webové kamery v Českých Budějovicích / více
20.10.2008 / dotace, volnočasové aktivity dětí a mládeže, České Budějovice / více
20.10.2008 / Nové autobusy a trolejbusy v Českých Budějovicích / více
20.10.2008 / odbor sociálních věcí, příspěvek na péči, České Budějovice / více
20.10.2008 / Územní rozhodnutí na zanádražní komunikaci v Českých Budějovicích / více
20.10.2008 / Rada města České Budějovice rozhodla usnesením č. 428/2007 o uspořádání veřejné prezentace tří variant studie na využití prostranství na sídlišti Vltava – střed v Českých Budějovicích. Jedná se o prostor náměstí před kulturním domem Vltava, který bude regenerován v rámci 3.etapy projektu „Regenerace sídliště Vltava“. Bude zde novým způsobem propojena... / více
20.10.2008 / Majetkový odbor Magistrátu města České Budějovice v souladu se zákonem o obcích a usnesením Rady města  České Budějovice č. 777/2008 v y h l a š u j e záměr dlouhodobého pronájmu pozemku parc. č. 2440/147 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře  1836 m2 v katastrálním území České Budějovice 6 za účelem výstavby ... / více
20.10.2008 / Majetkový odbor Magistrátu města České Budějovice v souladu se zákonem o obcích   Z V E Ř E J Ň U J E záměr pronájmu pozemku parc. č. 2516/53 – zahrádky o výměře 488 m2 v k.ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné), schválený Radou města České Budějovice usnesením č. 465/2008, za cenu 6,- Kč/m2/rok,... / více
20.10.2008 / Majetkový odbor Magistrátu města České Budějovice v souladu se zákonem o obcích a usnesením Rady města  České Budějovice č. 864/2008 v y h l a š u j e záměr dlouhodobého pronájmu pozemku parc. č. 2015/119 – ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 10346 m2 v kat. území České Budějovice 2 za účelem... / více
20.10.2008 / Rada města České Budějovice v y h l a š u j e v ý b ě r o v é  ř í z e n í  na  uzavření  nájemní smlouvy na přenechání bytu do nájmu, na základě usnesení rady města č. 839/2008, ze dne 13.8. 2008. Předmět  výběrového  řízení... / více
20.10.2008 / Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon - č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Plné znění zákona jako dokument PDF je k dispozici zde. Plné znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v PDF je k dispozici zde Zvláště je třeba upozornit na následující... / více
20.10.2008 / VZ č. 8/2004Protokol o otevírání obálek s nabídkami sepsaný dne 21. 2. 2005 při otevírání obálek s nabídkami k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané v otevřeném řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen “zákon“) na:„Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce letní plovárny České... / více
20.10.2008 / VZ č. 3/2005Protokol o otevírání obálek s nabídkami sepsaný dne 21. 3. 2005 při otevírání obálek s nabídkami k zakázce na služby zadané dle § 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen “zákon“) na:„Poskytnutí bankovního úvěru na akci „Rozšíření vozového parku DPmČB... / více
20.10.2008 / protokol o otevírání obálek / více
20.10.2008 / VZ č. 9/2005Protokol o otevírání obálek s nabídkami sepsaný dne 27. 4. 2005 při otevírání obálek s nabídkami k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen “zákon“) na:„Rekonstrukce městských sadů II. etapa“vyhlášené na Centrální... / více
20.10.2008 / VZ č. 7/2005Protokol o otevírání obálek s nabídkami sepsaný dne 18. 4. 2005 při otevírání obálek s nabídkami k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen “zákon“) na:„Stavební úpravy ulice Stará cesta, České Budějovice“vyhlášené... / více
20.10.2008 / Dodatek k protokulu o otevírání obálek - PD letní plovárna / více
20.10.2008 / VZ č. 15/2005Protokol o otevírání obálek s nabídkami sepsaný dne 8. 8. 2005 při otevírání obálek s nabídkami k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen “zákon“) na:„Přístavba a stavební úpravy fotbalového stadionu SK... / více
20.10.2008 / VZ č. 18/2005Protokol o otevírání obálek s nabídkami sepsaný dne 2.8.2005 při otevírání obálek s nabídkami k veřejné zakázce na dodávky zadané v otevřeném řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen “zákon“) na:Městský kamerový dohlížecí systémvyhlášené na Centrální adrese pod značkou 50007373.1. Komise... / více
20.10.2008 / VZ č. 17/2005Protokol o otevírání obálek s nabídkami sepsaný dne 21. 7. 2005 při otevírání obálek s nabídkami k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen “zákon“) na:„Přístavba k pavilonu MŠ Papírenská 1609, České... / více
20.10.2008 / VZ č. 10/2005Protokol o otevírání obálek s nabídkami sepsaný dne 12. 5. 2005 při otevírání obálek s nabídkami k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen “zákon“) na:„Přístavba osobonákladního výtahu Experiment Lidická 5, 7... / více
20.10.2008 / VZ č. 24/2005Protokol o otevírání obálek s nabídkami sepsaný dne 24. 8. 2005 při otevírání obálek s nabídkami k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v jednacím řízení bez uveřejnění podle zákona č. 40/2004Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen “zákon“) na:„Oprava Pražské ulice Českých Budějovicích v... / více
20.10.2008 / VZ č. 22/2005Protokol o otevírání obálek s nabídkami sepsaný dne 6. 10. 2005 při otevírání obálek s nabídkami k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen “zákon“) na:„Stavební úpravy I. úseku Lannovy třídy, Na... / více
20.10.2008 / VZ č.20/2005Protokol o otevírání obálek s nabídkami sepsaný dne 6. 9. 2005 při otevírání obálek s nabídkami k veřejné zakázce na dodávky zadané v otevřeném řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen “zákon“) na:Systém tísňové péče pro České Budějovicevyhlášené na Centrální adrese pod... / více
20.10.2008 / VZ č. 21/2005Protokol o otevírání obálek s nabídkami sepsaný dne 31. 8. 2005 při otevírání obálek s nabídkami k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen “zákon“) na:„Rekonstrukce terénních úprav okolí kostela sv. Mikuláše... / více

Stránky