Aktuality města České Budějovice

20.10.2008 / Novorenesanční budova Domu kultury Slavie, jejíž základní kámen byl slavnostně položen 23. května 1871, byla předána do užívání veřejnosti 23. prosince 1872. V hlavní budově byla tenkrát tělocvična, spolkové místnosti, kanceláře, kuželovna, hostinec a ústřední sál. Hned v jejím sousedství stála zahradní restaurace, přírodní amfiteátr s lavičkami a letní... / více
20.10.2008 / Zasedání zastupitelstva města můžete sledovat v přímém přenosu na našem webu. Koná se dnes 14.prosince 2006 od 9:00 hodin. Spuštění přenosu naleznete v červené sekci v Statutární město a volené orgány/Zastupitelstvo města/On-line přenosy zasedání ZM. Přeji všem dobrý obraz i zvuk.... / více
20.10.2008 / Centrum sociálních služeb Staroměstská rozšířilo svou nabídku poskytovaných sociálních služeb o seniory, kteří potřebují celodenní péči. V přízemí jednoho z bloků vzniklo oddělení o celkové kapacitě šesti lůžek. Čtyři lůžka jsou určena pro celoroční pobyty a dvě pro pobyty přechodné - odlehčovací. Během podzimních měsíců probíhaly stavební úpravy stávajících bytů... / více
20.10.2008 / Jihočeský projekt s názvem Čistá Vltava je zaměřen především na obnovu a výstavbu vodohospodářské infrasktruktury zahrnující například modernizace úpravny vod, odkanalizování či vybudování kanalizačních řadů. Připravil jej Jihočeský vodárenský svaz už v roce 2004 a oslovil více než desítku obcí. Výsledkem bylo zpracování a podání žádosti o dotaci z Fondu... / více
20.10.2008 / Informační brožuru o programu regenerace městské památkové rezervace v Českých Budějovicích připravil pro vlastníky kulturních památek odbor památkové péče. „Tento program realizujeme ve městě už od roku 1995. V nové publikaci jsou například informace o hranicích městské památkové rezervace, ochranného pásma a o identifikaci jednotlivých chráněných objektů,“říká náměstkyně primátora Ivana... / více
20.10.2008 / Vypořádání a narovnání majetkoprávních vztahů mezi vlastníky pozemků a městem v areálu fotbalového stadionu na českobudějovickém Střeleckém ostrově bude iniciovat primátorův náměstek František Jelen v nejbližších dnech. „Na stávající zastavěné ploše mají totiž svůj podíl hned tři vlastníci. Největší část patří České republice - Úřadu pro zastupování státu ve věcech... / více
20.10.2008 / Vypořádání a narovnání majetkoprávních vztahů mezi jednotlivými vlastníky pozemků a městem v areálu fotbalového stadionu na českobudějovickém Střeleckém ostrově zaznamenalo důležitý posun. Po několika letech totiž došlo k uzavření smlouvy mezi místní jednotou Orel a městem. „Signování dokumentu znamená první a nesmírně důležitý krok. Orel od nás získá třetinový podíl... / více
20.10.2008 / Kompletní údaje o všech evidovaných loňských přestupcích v Českých Budějovicích odevzdají koncem ledna pracovníci správního odboru magistrátu ministerstvu vnitra jako podklad pro vyhotovení celostátní analýzy. Pokud vynecháme dopravní přestupky, které tradičně vedou, pak hned druhé místo patří přestupkům proti občanskému soužití, kam patří fyzické a verbální napadení, to znamená hrubé... / více
20.10.2008 / Dvaadvacet kamer střeží od 1. ledna bezpečnost obyvatel krajského města, zatím ve zkušebním provozu. Kamery jsou rozmístěny po celém městě na rizikových místech, která vytipovala městská policie ve spolupráci se státní. Nejenže přispějí ke snadnějšímu postihování pachatelů trestných činů a přestupků, ale budou od překračování zákona i odrazovat pouhou svou... / více
20.10.2008 / Podle údajů z matriky bylo v loňském roce uzavřeno v jihočeské metropoli celkem 466 manželství, z toho bylo padesát sňatků církevních a do manželství u nás vstoupilo i 28 cizinců. V roce 2005 to bylo 493 svateb a v roce 2002 dokonce rekordních 596 obřadů. Jinak se počty v... / více
20.10.2008 / Pracovníci správního odboru českobudějovického magistrátu řešili v loňském roce téměř sedm tisíc přestupků. Většina byla dopravních a z nich hrál hlavní roli alkohol v téměř šesti stech případech. „Oproti loňskému roku je to ve vyčíslení relativní pokles. Ten je ale zřejmě způsoben tím, že podle zákona se řeší všechny... / více
20.10.2008 / Do stávající a ne zcela vyhovující situace při vyřizování žádostí občanů na registru vozidel v Kněžské ulici č.19 by měly vnést jasno chystané organizační změny, které začnou platit už v pondělí 12. února 2007. Ty se týkají nového postupu při odebírání pořadových lístků , rozšíření úředních hodin a posílení personálu... / více
20.10.2008 / zápisy, mateřské školyzápisy, mateřské školy / více
20.10.2008 / Držitelé řidičských průkazů vydaných v období od 1.7.1964 do 31.12.1993 mají zákonnou povinnost požádat do konce letošního roku o jejich výměnu za nové. Z celkového počtu 13 271 těchto řidičských průkazů jich bylo zatím vyměněno pouze 572! Českobudějovický magistrát proto opět důrazně vyzývá řidiče, aby o nutnou výměnu požádali včas.... / více
20.10.2008 / Částku mírně přesahující jedenáct milionů korun uložil na pokutách v loňském roce správní odbor magistrátu. V zákonné lhůtě bylo uhrazeno pouhých sedm milionů , zbytek peněz se bude vymáhat v souladu se zákonem. „Nejprve musíme hříšníka vyzvat, aby pohledávku uhradil do určitého termínu. Pokud nezaplatí, vystavuje se tak riziku... / více
20.10.2008 / Přípravy na dubnový sněm Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS), který se uskuteční v Brně a bude na něm volen nový výbor, jsou v plném proudu. Proto se tuto středu 7.2.2007 také sešli členové Jihočeské sekce SHS ČMS. České Budějovice jsou totiž po deseti letech mezi třemi... / více
20.10.2008 / Nejčastějšími lokalitami výskytu černých skládek jsou aglomerace velkých sídlišť, ale i relativně málo frekventovaná různá zakoutí, například garáže v ulicích Nádražní, Suchomelská a Okružní. Vyplývá to z pravidelného šetření pracovníků odboru správy veřejných statků. „Vůbec nejhorší je situace v českobudějovickém sídlišti Máj, konkrétně v ulicích V. Volfa, M. Chlajna a... / více
20.10.2008 / V souvislosti se zákonem č.483/2001 Sb. o rozpočtovém určení daní (RUD) stále panuje množství pochybení, které se i přes skutečnost, že zákon nabyl účinnosti před několika lety, dosud nepodařilo odstranit. Shodli se na tom místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Kasal a náměstek českobudějovického primátora Rudolf Vodička. „Podíl určený obcím... / více
20.10.2008 / Výrazný úspěch zaznamenala jihočeská metropole ve čtenářské anketě o volbu nejatraktivnějšího místa České republiky 2006, kterou vyhlásilo vydavatelství Mladá fronta, a.s. prostřednictvím časopisu Travel in the Czech Republic. Náměstkyni primátora Ivanu Popelovou o tom informovali představitelé pražského vydavatelství. „Do hlasování se během období od 15. listopadu 2006 do 31. ledna... / více
20.10.2008 / Držitelé řidičských průkazů vydaných v období od 1.7.1964 do 31.12.1993 a občanských průkazů vydaných do 31.12.1998 mají zákonnou povinnost požádat do konce letošního roku o jejich výměnu za nové. Českobudějovický magistrát opět důrazně vyzývá občany, aby o nutnou výměnu požádali včas. V současné době je totiž možné ji provést bez... / více
20.10.2008 / V rámci celosvětové akce s názvem Týden uvědomění si mozku (Brain Awareness Week), který už osm let pořádá organizace Dana Alliance for the Brain (www.dana.org) se veřejnost dozvídá o výsledcích výzkumu mozku srozumitelnou formou prostřednictvím stovek akcí, které pořádají vědecké instituce letos v týdnu od 12. do 18.března 2007. Součástí... / více
20.10.2008 / Záštitu nad mezinárodním postgraduálním kurzem, v němž figuruje několik desítek špičkových kardiochirurgů z celého světa a který se bude v jihočeské metropoli konat 26. a 27. září 2007, převezmou českobudějovičtí radní. Rozhodli o tom na svém zasedání 21. února . Podobnou akci zaměřenou na léčbu srdečních chlopní připravilo místní... / více
20.10.2008 / Upomínku za dosud nezaplacený komunální odpad dostane během února do poštovních schránek na čtyři tisíce dlužníků. „ Finanční odbor českobudějovického magistrátu eviduje od roku 2002, tedy od doby zavedení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, přes jedenáct tisíc neplatičů. Celková výše jejich... / více
20.10.2008 / Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice po projednání a se souhlasem Policie ČR, okr. řed. DI v Českých Budějovicích a vlastníka místních komunikací - statutárního města České Budějovice z důvodu stavby ZTV Za Stromovkou, povoluje úplnou uzavírku ulice Na Sádkách (v úseku mezi zástavbou a Švábovým... / více
20.10.2008 / Na společném postupu při řešení dodržování pořádku a čistoty ve městě a případném striktním postihu se dohodli zástupci firmy A.S.A. a příslušných odborů magistrátu. „Současná situace je alarmující. V prostoru zastávek MHD jsou často k vidění přeplněné odpadkové koše, výjimkou nejsou odpadem zavalená kontejneřiště a permanentně se kumulující odpad v... / více
20.10.2008 / Finanční podpora z Ministerstva kultury ČR určená na obnovu památek v jihočeské metropoli pro letošní rok je 1.555.000 korun ( v roce 2006 to bylo 1 200 000,- Kč). Částka bude rozdělena mezi dvě desítky vlastníků kulturních památek, kteří podali žádost o finance prostřednictvím odboru památkové péče českobudějovického magistrátu. Z... / více
20.10.2008 / Jednou ročně, vždy na přelomu února a března se koná v Českých Budějovicích roční uzávěrka a sčítání finančních prostředků veřejné sbírky Občanského sdružení sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, určené na výcvik slepeckých psů. V celém městě je umístěno šest charakteristických kasiček ve tvaru slepeckého psa a jejich obsah byl právě... / více
20.10.2008 / Zákonná povinnost spočívající ve výměně starého řidičského průkazu za nový do konce letošního roku se vztahuje na všechny držitele dokladu vydaného v období od 1.7.1964 do 31.12.1993. Z celkového počtu 13 271 těchto řidičských průkazů byl zatím vyměněn pouzejeden tisíc. Českobudějovický magistrát proto opět důrazně vyzývá řidiče, aby o nutnou... / více
20.10.2008 / Zápisy dětí do patnácti mateřských škol zřizovaných městem České Budějovice pro nový školní rok se uskuteční v termínu od 26. do 30. března 2007. Je třeba, aby se k nim dostavili všichni rodiče, kteří chtějí své dítě umístit do školky kdykoliv v termínu od 1. 9. 2007 do 31.8.2008. Podrobnější... / více

Stránky