Aktuality

Plán akcí 2/2020

  • společné jednání k návrhu zadání ÚP ČB se zástupci města (dopravní komisí, komisí pro architekturu atd.)
  • jednání pracovní skupiny ke konečné verzi návrhu zadání ÚP ČB pro projednání
  • jednání komise pro přípravu ÚP ČB ke konečné verzi návrhu zadání ÚP ČB pro projednání

Pracovní schůze komise pro přípravu ÚP ČB

/ 12. únor 2020 / Dne 11. 2. 2020 proběhlo další jednání komise pro přípravu ÚP ČB. / Více

Jednání pracovní skupiny pro ÚP ČB

/ 21. leden 2020 / Dne 13. 1. 2020 proběhla 2. schůzka pracovní skupiny pro ÚP ČB / Více

Jednání komise pro přípravu ÚP ČB

/ 21. leden 2020 / Na přelomu roku 2019/2020 se sešla komise k přípravě návrhu zadání ÚP ČB / Více

Odevzdání první etapy prací – Doplňující průzkumy a rozbory

/ 30. prosinec 2019 / Ke dni 15. 12. 2019 byly odevzdány zpracovatelem Doplňující průzkumy a rozbory. / Více

Stránky