Úřední deska

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 4353 v k.ú. České Budějovice 3 a částí pozemku p.č. 408 a 414/1 v k.ú. České Budějovice 6.

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 4353 v k.ú. České Budějovice 3 a částí pozemku p.č. 408 a 414/1 v k.ú. České Budějovice 6 (umístění a provozování 3 ks informačních valců)

Vyvěšeno: 
07.11.2018 - 23.11.2018

Seznam příloh