Úřední deska

VÝZVA - VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ - novostavba bytového domu, ul. Průběžná, Č. Budějovice 3

novostavba bytového domu 2. PP - 8. NP, přípojka splaškové kanalizace, dešťová kanalizace svedená do zemního zasakovacího objektu o objemu 13,7m3, přípojka vody, veřejné osvětlení, přeložka vodovodu, rozšíření veřejné komunikace, parkoviště a chodníky - veřejné v ulici Průběžná, České Budějovice (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1855/35 (ostatní plocha), parc. č. 1863/1 (zahrada), parc. č. 1863/4 (ostatní plocha), parc. č. 1864/1 (ostatní plocha), parc. č. 1864/2 (ostatní plocha), parc. č. 1865/3 (ostatní plocha), parc. č. 2120/2 (ostatní plocha), parc. č. 2128/1 (ostatní plocha), parc. č. 2139/10 (ostatní plocha), parc. č. 2139/53 (ostatní plocha), parc. č. 4728/3 (ostatní plocha), parc. č. 4728/4 (ostatní plocha) v katastrálním území České Budějovice 3

Vyvěšeno: 
08.11.2018 - 26.11.2018