Výbory zastupitelstva města

Finanční výbor

/ Čím se zabývá Finanční výbor Zastupitelstva města České Budějovice. / Více

Kontrolní výbor

/ Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města, dále dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž ho pověřilo zastupitelstvo. / Více

Územní výbor

/ Územní výbor, územní skupiny, zápisy z jednání / Více