Úřední deska

Veřejná vyhláška

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, vydal seznámení účastníků řízení s úkony odovolacího správního orgánu ve věci umístění stavby "IV. tranzitní železniční koridor, medernizace trati Nemanice I - Ševětín". Viz příloha.

Vyvěšeno: 
08.11.2018 - 26.11.2018