Uzavírky

Přehled uzavírek ve městě

Uzavírka - Erbenova ulice

/ Úplně uzavřena bude od 13. 11. do 15.11. 2018 Erbenova ulice. / Více

Stavební úpravy křižovatky Husova – Branišovská přidají jízdní pruhy

/ Hlavním smyslem stavebních úprav frekventované křižovatky Husova - Branišovská je zlepšení její průjezdnosti. / Více

Běžci uzavřou náměstí a další komunikace

/ Úplná uzavírka náměstí Přemysla Otakara II. a ulic Radniční, Biskupská, Široká, Zátkovo nábřeží, F. A. Gerstnera, Sokolský a Střelecký ostrov, E. Pittera, U Lučního jezu a na komunikacích v lokalitě Stromovky. / Více

Výstavba horkovodu uzavře Dělnickou ulici

/ Od 8. října do 16. listopadu 2018 zůstane uzavřena Dělnická ulice. / Více

Rekonstrukce solnice uzavře komunikaci, zruší a poté přesune trhy

/ Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje úplnou uzavírku pozemní komunikace v ulici Hroznová pro realizaci rekonstrukce objektu solnice. / Více

Uzavírka náměstí Přemysla Otakara II. 27. 9. a 28. 9. 2018

/ Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje úplnou uzavírku náměstí Přemysla Otakara II. pro realizaci kulturní akce Vltava žije 2018. / Více

Národní den železnic uzavře Novohradskou ulici

/ Termín: 22. 9. 2018 (sobota), 5.00 – 23.59 hodin. / Více

Uzavírka - Lidická třída a zjednosměrnění ulic L. B. Schneidera a Janská

/ Úplná uzavírka silnice III/00354 Lidická třída a částečné uzavírky (zjednosměrnění) ulic L. B. Schneidera (úsek B. Němcové – Pabláskova) a Janská (v úseku přiléhajícím ke křižovatce ul. Pabláskova) z důvodu rekonstrukce komunikace. / Více

Uzavírka ulic Luční a Polní

/ Úplná uzavírka na pozemní komunikaci v ulici Luční a Polní platí od 10. 9. 2018 do 20. 10. 2018. / Více

Veteránské skvosty zaplní centrum města

/ Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu povoluje úplnou uzavírku náměstí Přemysla Otakara II. a ulic Dr. Stejskala a Karla IV.  dne 7. září 2018 v čase od 11.00 do 21.00 hodin. / Více

Částečná uzavírka - Lidická třída x Šumavská

/ Částečně uzavřena bude 30. srpna 2018 silnice III/00354 Lidická třída v křižovatce s ulicí Šumavská z důvodu výstavby dělících ostrůvků v rámci rekonstrukce komunikace. / Více

Uzavírka Lidické třídy

/ Úplně uzavřena bude silnice III/00354 Lidická třída z důvodu pokládky nových asfaltových vrstev v termínech od 25. 8. do 26. 8. 2018 a dále pak od 1. 9. do 2. 9. 2018. / Více

Stránky