Uzavírky

Přehled uzavírek ve městě

Národní den železnic uzavře Novohradskou ulici

/ Termín: 22. 9. 2018 (sobota), 5.00 – 23.59 hodin. / Více

Uzavírka - Lidická třída a zjednosměrnění ulic L. B. Schneidera a Janská

/ Úplná uzavírka silnice III/00354 Lidická třída a částečné uzavírky (zjednosměrnění) ulic L. B. Schneidera (úsek B. Němcové – Pabláskova) a Janská (v úseku přiléhajícím ke křižovatce ul. Pabláskova) z důvodu rekonstrukce komunikace. / Více

Uzavírka ulic Luční a Polní

/ Úplná uzavírka na pozemní komunikaci v ulici Luční a Polní platí od 10. 9. 2018 do 20. 10. 2018. / Více

Veteránské skvosty zaplní centrum města

/ Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu povoluje úplnou uzavírku náměstí Přemysla Otakara II. a ulic Dr. Stejskala a Karla IV.  dne 7. září 2018 v čase od 11.00 do 21.00 hodin. / Více

Částečná uzavírka - Lidická třída x Šumavská

/ Částečně uzavřena bude 30. srpna 2018 silnice III/00354 Lidická třída v křižovatce s ulicí Šumavská z důvodu výstavby dělících ostrůvků v rámci rekonstrukce komunikace. / Více

Uzavírka Lidické třídy

/ Úplně uzavřena bude silnice III/00354 Lidická třída z důvodu pokládky nových asfaltových vrstev v termínech od 25. 8. do 26. 8. 2018 a dále pak od 1. 9. do 2. 9. 2018. / Více

Uzavírka - centrum města - 31.8.2018 - 2.9.2018 - Město lidem, lidé městu

/ Termín: od 31.8.2018, 6:00 hodin do 2.9.2018, 12:00 hodin. / Více

Uzavírka ulice Roháče z Dubé - upozornění

/ Termín uzavírky je od 23.července do 12. srpna 2018. / Více

Výstavba horkovodu uzavře ulici Dvořákova

/ Termín uzavírky je od 23.7. do 30.8.2018. / Více

Částečná uzavírka Lidické třídy

/ Termín: 9.7.2018 – 15.9.2018. / Více

Uzavírka části Kostelní ulice

/ Ve dnech od 29. do 30. 6. 2018 bude úplně uzavřen provoz v ulici Kostelní, konkrétně v úseku Pekárenská a Puklicova. / Více

Stránky