Uzavírka komunikací - Vynášení Morany 2018

Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje 18. 3. 2018 v čase od 15:00 hodin do 16:00 hodin úplnou uzavírku pozemních komunikací v Českých Budějovicích v ulicích Radniční, Piaristická, Česká (v úseku mezi kříženími s Piaristickým nám. a ul. Radniční), dále uzavření stezky pro cyklisty na Zátkově nábřeží (v úseku mezi kříženími s ulicemi Dr. Stejskala a Biskupská) a uzavření společné stezky pro chodce a cyklisty pro cyklistický provoz na Zátkově nábřeží (v úseku mezi kříženími s ulicemi Biskupská a Radniční). Důvodem uzavírky je realizace kulturní akce Vynášení Morany 2018. Objízdné trasy nejsou stanoveny, akce bude konána za součinnosti Městské policie ČB.

DIO

Stránka byla upravena uživatelem LucieV, 13. 3. 2018.