Úřední deska

Filtrování
Nadpis Vyvěšeno Kategorie Instituce
Oznámení o pokračování v odvolacím řízení a seznámení účastníků s podklady pro rozhodnutí 09.01.2019 - 25.01.2019 Oznámení Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Fr. Šrámka, Jírovcova, Pekárenská, České Budějovice, výstavba bytového domu 09.01.2019 - 25.01.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Doručení písemnosti usnesením - Hronek Tomáš, Vlášková Veronika, Hronková Veronika 09.01.2019 - 24.01.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 08.01.2019 - 25.01.2019 Oznámení Státní instituce
stanovení přechodné úpravy provozu - Rudolfovská tř. - zařízení staveniště - 195 - 20119 08.01.2019 - 23.01.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Borek, Družstevní ulice- obnova a přeložka vodovodu a kanalizace 08.01.2019 - 24.01.2019 Rozhodnutí Odbor ochrany životního prostředí
Záměr pronájmu pozemku p.č. 3321/4 v k.ú. České Budějovice 7 - zahrádka 08.01.2019 - 25.01.2019 Pronájmy Odbor majetkový
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - bytový dům O. Nedbala, České Budějovice 2 08.01.2019 - 24.01.2019 Oznámení Stavební úřad
Doručení písemnosti usnesením - Groman Gustav 08.01.2019 - 24.01.2019 Veřejná vyhláška Matriční úřad
Rozhodnutí o odvolání: VTL plynovod Nové Vráto - Jivno 07.01.2019 - 23.01.2019 Veřejná vyhláška Státní instituce
Výběrové řízení 07.01.2019 - 15.02.2019 Oznámení Státní instituce
Výběrové řízení 07.01.2019 - 15.02.2019 Oznámení Státní instituce
Výběrové řízení 07.01.2019 - 15.02.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení elektrické energie 04.01.2019 - 22.01.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení elektrické energie 04.01.2019 - 24.01.2019 Oznámení Státní instituce
Posuzování vlivů na životní prostředí 04.01.2019 - 22.01.2019 Oznámení Státní instituce
Informace k dani z nemovitých věcí 03.01.2019 - 04.02.2019 Oznámení Státní instituce
USNESENÍ - ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ - bytový dům Dobrovodská, České Budějovice 5 03.01.2019 - 21.01.2019 Rozhodnutí Stavební úřad
Dotační program na podporu ochrany životního prostředí v roce 2019 01.01.2019 - 05.02.2019 Oznámení Odbor ochrany životního prostředí
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb 17.12.2018 - 31.01.2019 Oznámení Státní instituce
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb 17.12.2018 - 31.01.2019 Oznámení Státní instituce
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb 17.12.2018 - 31.01.2019 Oznámení Státní instituce
Rozpočet města na rok 2019 13.12.2018 - 01.01.2020 Oznámení Finanční odbor
Změna č. 1 územního plánu Pištín v k. ú. Pištín, Češnovice a Pašice 13.12.2018 - 23.01.2019 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
Střednědobý výhled rozpočtu města na rok 2020 až 2022 12.12.2018 - 01.01.2020 Oznámení Finanční odbor
Dotační program města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2019 11.12.2018 - 12.03.2019 Oznámení Odbor školství a tělovýchovy
Dotační program města České Budějovice na podporu sportu v roce 2019 30.11.2018 - 30.04.2019 Oznámení Odbor školství a tělovýchovy
Dotační program města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2019 30.11.2018 - 30.04.2019 Oznámení Odbor školství a tělovýchovy
Dražba nemovité věci 23.11.2018 - 23.01.2019 Oznámení Státní instituce
22. výzva IPRÚ České Budějovice 23.11.2018 - 30.04.2019 Oznámení Odbor rozvoje a veřejných zakázek
23. výzva IPRÚ České Budějovice 16.11.2018 - 30.09.2019 Oznámení Odbor rozvoje a veřejných zakázek
Zveřejnění dotačního programu v roce 2019 16.11.2018 - 28.02.2019 Oznámení Odbor ochrany životního prostředí
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022 - Jihočeské divadlo 31.10.2018 - 31.12.2019 Oznámení Odbor kultury a cestovního ruchu
Dotační program města České Budějovice na podporu kultury v roce 2019 26.10.2018 - 31.01.2019 Oznámení Odbor kultury
Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem České Budějovice na rok 2019 24.10.2018 - 01.01.2020 Oznámení Finanční odbor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 05.10.2018 - 05.10.2018 Oznámení Státní instituce
20. výzva IPRÚ České Budějovice k předkládání projektových záměrů 25.06.2018 - 31.10.2019 Oznámení Odbor rozvoje a veřejných zakázek
Závěrečný účet 2017 19.06.2018 - 01.07.2019 Oznámení Finanční odbor
Revize Výzvy č. 14 IPRÚ České Budějovice 16.05.2018 - 16.05.2018 Oznámení Odbor rozvoje a veřejných zakázek
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ul Těšínská Hrdějovice 24.04.2018 - 24.04.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Veřejnoprávní smlouva 13.04.2018 - 14.04.2021 Oznámení Odbor školství a tělovýchovy
Veřenoprávní smlouva o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice 13.04.2018 - 14.04.2021 Oznámení Odbor školství a tělovýchovy
Veřenoprávní smlouva o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice 13.04.2018 - 14.04.2021 Oznámení Odbor školství a tělovýchovy
Veřejnoprávní smlouva 06.04.2018 - 07.04.2021 Oznámení Odbor školství a tělovýchovy
Veřenoprávní smlouva o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice 13.03.2018 - 14.03.2021 Oznámení Odbor školství a tělovýchovy
Veřejnoprávní smlouva 21.02.2018 - 22.02.2021 Oznámení Odbor školství a tělovýchovy
stanovení přechodné úpravy provzu v ulici U Černé veže v ČB - OOP - 21167 - 2017 22.12.2017 - 22.12.2017 Veřejné vyhlášky Odbor dopravy a silničního hospodářství
Veřejnoprávní smlouva 18.12.2017 - 19.12.2020 Oznámení Odbor školství a tělovýchovy
Veřejnoprávní smlouva 18.12.2017 - 19.12.2020 Oznámení Odbor školství a tělovýchovy
stavební povolení 14.11.2017 - 01.01.1970 Oznámení Stavební úřad

Stránky