Úřední deska

Filtrování
Nadpis Vyvěšeno Kategorie Instituce
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - stavební úpravy nájemní jednotky v OC IGY, Pražská 1247/24, Č. Budějovice 3 21.09.2018 - 08.10.2018 Oznámení Stavební úřad
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 21.09.2018 - 18.10.2018 Oznámení Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu - nám. Přemysla Otakara II., České Budějovice 21.09.2018 - 08.10.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Široká, České Budějovice 21.09.2018 - 08.10.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Na Sadech, České Budějovice 21.09.2018 - 08.10.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Změna č. 2 územního plánu Doudleby v k.ú. Doudleby 20.09.2018 - 19.10.2018 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
Stanovení přechodné úpravy provozu ČB ul. Fráni Šrámka, rekonstrukce střechy objektu 20.09.2018 - 06.10.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záměr prodeje části pozemku p.č. 2434/1 v k.ú. České Budějovice 7 20.09.2018 - 08.10.2018 Prodej Odbor majetkový
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 3924/1 v k.ú. České Budějovice 7 20.09.2018 - 08.10.2018 Pronájmy Odbor majetkový
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Fr. Hrubína, České Budějovice, oprava vodovodní přípojky 20.09.2018 - 06.10.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad Jihočeský kraj vyhlašuje výběrové řízení. 19.09.2018 - 31.10.2018 Oznámení
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1635/21 v k.ú. České Budějovice 2. 19.09.2018 - 08.10.2018 Pronájmy Odbor majetkový
Stanovení přechodné úpravy provozu ČB ul. Na Zlaté stoce, Na Sadech 19.09.2018 - 05.10.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu ČB ul. Volejbalistů, Sporkovní hala - zajištění svozu výsledků voleb 19.09.2018 - 05.10.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ - bytový komplex VLTAVAPARK, U Lučního jezu, k.ú. Č. Budějovice 2,7 a Litvínovice 19.09.2018 - 05.10.2018 Rozhodnutí Stavební úřad
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Třebotovice 19.09.2018 - 05.10.2018 Prodej Odbor majetkový
ODaSH/15366-2/2018 ,,Novostavba administrativní budovy firmy Hauser v Českých Budějovicích - DO 01 Rozšíření komunikace vč. chodníku ul. Kamarýtova - oznámení o zahájení stavebního řízení 19.09.2018 - 05.10.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu ČB ul. Kostelní, Puklicova, Pekárenská, Nerudova - změna dodatkové tabulky parkovaní v "modrých zónách" 18.09.2018 - 04.10.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - centrum Českých Budějovic a lesopark Stromovka - Night run a Avon běh ČB 2018 18.09.2018 - 04.10.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Přenechání bytu č. 3 o velikosti 3+1 do nájmu v domě Plachého 11, České Budějovice. 18.09.2018 - 09.10.2018 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Stanovení přechodné úpravy provozu - "III/12238 v obci Sedlec" 18.09.2018 - 03.10.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o době a místě konání voleb 17.09.2018 - 14.10.2018 Volby Odbor správní
Doručení písemnosti usnesením - Zourek David 17.09.2018 - 03.10.2018 Veřejná vyhláška Matriční úřad
Změna č. 1 územního plánu Čejkovice v k. ú. Čejkovice u Hluboké nad Vltavou 17.09.2018 - 26.10.2018 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Čéčova v Českých Budějovicích, vyhrazené parkovací stání 17.09.2018 - 03.10.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Doručení písemnosti usnesením - Kumbera František 14.09.2018 - 02.10.2018 Veřejná vyhláška Matriční úřad
Poučení, žaloba proti rozhodnutí správního orgánu 14.09.2018 - 16.10.2018 Oznámení Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu - nám. Přemysla Otakara II., České Budějovice 14.09.2018 - 01.10.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení-přechodná úprava provozu-ul.Masarykova-Hluboká nad Vltavou 14.09.2018 - 28.09.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.09.2018 - 06.10.2018 Oznámení Státní instituce
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - podzemní komunikační vedení sítí - Č. Budějovice 7 14.09.2018 - 01.10.2018 Rozhodnutí Stavební úřad
Poučení, žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 6. 2018, č. j. KUJCK 59692/2018 14.09.2018 - 16.10.2018 Oznámení Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Husova tř., České Budějovice, náhradní zastávka MHD 14.09.2018 - 30.09.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení-přechodná úprava provozu na silnici III/1464 - Hosín 14.09.2018 - 28.09.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - parkoviště u hypermarketu Globus České Vrbné v Českých Budějovicích, Roadshow Kia 2018 14.09.2018 - 30.09.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Doručení písemnosti usnesením - Holoubek Jiří 14.09.2018 - 02.10.2018 Veřejná vyhláška Matriční úřad
Veřejná vyhláška - rozhodnutí 14.09.2018 - 01.10.2018 Rozhodnutí Státní instituce
Návrh územního plánu Mydlovary v k. ú. Mydlovary u Dívčic 14.09.2018 - 26.10.2018 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
ODSH 15373/2018-Stanovení místní a přechodné úpravy provozu, ulice Dělnická, České Budějovice 14.09.2018 - 30.09.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Poučení osobám zúčastněným na řízení o procesních právech a povinnostech, žaloba 13.09.2018 - 15.10.2018 Oznámení Státní instituce
Stanovení-trvalá úprava provozu na místní komunikaci-Plav 13.09.2018 - 27.09.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - u ČS MOL u ulice Strakonická v Českých Budějovicích 13.09.2018 - 29.09.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Budivojova v Českých Budějovicích 13.09.2018 - 29.09.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
PPO na Dehtářském potoce v k.ú. Bavorovice 13.09.2018 - 27.09.2018 Rozhodnutí Odbor ochrany životního prostředí
Vyhláška č. 2/2018, kterou se mění vyhláška č. 4/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 12.09.2018 - 01.10.2018 Veřejná vyhláška Odbor kanceláře primátora
Zahájení zjišťovacího řízení 12.09.2018 - 01.10.2018 Oznámení Státní instituce
Veřejná vyhláška 12.09.2018 - 01.10.2018 Oznámení Státní instituce
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace 12.09.2018 - 15.10.2018 Oznámení Státní instituce
Stanovení místní úpravy provozu - ulice Tyršův sad v Českých Budějovicích 12.09.2018 - 28.09.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu - ulice Jaroslava Haška v Českých Budějovicích 12.09.2018 - 28.09.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stránky