Úřední deska

Filtrování
Nadpis Vyvěšeno Kategorie Instituce
Oznámení o uložení daňové písemnosti. 21.01.2019 - 31.01.2019 Oznámení Finanční odbor
Výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na přenechání bytu do nájmu, byt č. 1 v domě Zátkovo nábř.11, České Budějovice 21.01.2019 - 21.02.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
stanovneí přechodné úpravy provozu v ulici U Koněspřežky - 641 - 2019 21.01.2019 - 05.02.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o uložení daňové písemnosti. 21.01.2019 - 31.01.2019 Oznámení Finanční odbor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 21.01.2019 - 07.02.2019 Oznámení Státní instituce
Záměr pronájmu prostoru v objektu Okružní 621/1a, 370 01 České Budějovice konkrétní právnické osobě 18.01.2019 - 04.02.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Oznámení cyklostezka Včelná, zahájení stav.řízení 18.01.2019 - 02.02.2019 Pronájmy Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o uložení daňové písemnosti. 18.01.2019 - 29.01.2019 Oznámení Finanční odbor
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - kabelové vedení NN, Ševětín 18.01.2019 - 04.02.2019 Rozhodnutí Stavební úřad
ODaSH/20151/2017 Dálnice D3 0310/II Hodějovice - Třebonín SO 133 - 348.3 - stavební povolení 18.01.2019 - 05.02.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - doplnění veřejného osvětlení v ul. K. Světlé, Č. Budějovice 3 18.01.2019 - 04.02.2019 Rozhodnutí Stavební úřad
19723/2018 Stavební povolení - AC PIANO - parkoviště pro 30 OA 18.01.2019 - 03.02.2019 Rozhodnutí Odbor dopravy a silničního hospodářství
„D3 0310/II HODĚJOVICE - TŘEBONÍN“- stavby vodních děl 18.01.2019 - 02.02.2019 Rozhodnutí Odbor ochrany životního prostředí
Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku 17.01.2019 - 19.02.2019 Oznámení Státní instituce
Záměr pronájmu částí pozemků v k.ú. České Budějovice 2, 3, 4, 6 a 7 uvedených v seznamu č. 1 17.01.2019 - 04.02.2019 Pronájmy Odbor majetkový
Záměr pronájmu částí pozemků v k.ú. České Budějovice 2, 3, 4, 6 a 7 uvedených v seznamu č. 2 17.01.2019 - 04.02.2019 Pronájmy Odbor majetkový
INFORMACE O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - dálnice D3 - 0310/I Úsilné - Hodějovice 17.01.2019 - 18.02.2019 Oznámení Stavební úřad
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - dálnice D3-0310/I Úsilné - Hodějovice 17.01.2019 - 04.02.2019 Oznámení Stavební úřad
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 17.01.2019 - 11.02.2019 Oznámení Státní instituce
Záměr prodeje pozemku p.č. 2672/22 v k.ú. Třebotovice. 17.01.2019 - 04.02.2019 Prodej Odbor majetkový
Návrh zadání územního plánu Olešník v k. ú. Olešník 17.01.2019 - 19.02.2019 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
Výběrové řízení 17.01.2019 - 27.02.2019 Oznámení Státní instituce
Výběrové řízení 17.01.2019 - 27.02.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o uložení daňové písemnosti. 16.01.2019 - 28.01.2019 Oznámení Finanční odbor
Rozpočtová opatření RM 14.01.2019 16.01.2019 - 01.03.2019 Oznámení Finanční odbor
Rozpočtová opatření RM 14.01.2019 16.01.2019 - 01.01.2020 Oznámení Finanční odbor
19518/2018 Stanovení trvalé úpravy provozu - silnice III/15529 L. M. Pařízka, České Budějovice - odstranění 2 ks DZ č. B28 16.01.2019 - 01.02.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Rozhodnutí - územní rozhodnutí / prodloužení kanalizace Vitín / 15.01.2019 - 31.01.2019 Rozhodnutí Stavební úřad
Rozhodnutí - stavební povolení / haly Mondi Bupak s.r.o., Papírenská / 15.01.2019 - 31.01.2019 Rozhodnutí Stavební úřad
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání / Silnice II/15529, ul. Plavská" / 15.01.2019 - 31.01.2019 Oznámení Stavební úřad
Rozpočtová opatření 2019 15.01.2019 - 01.01.2020 Oznámení Finanční odbor
Vyhlášení popisu věcí 15.01.2019 - 31.01.2019 Oznámení Státní instituce
Dražení vyhláška - Celní úřad pro Jihočeský kraj 15.01.2019 - 11.02.2019 Exekuce - dražby Státní instituce
Dražba movitých věcí 15.01.2019 - 11.02.2019 Exekuce - dražby Státní instituce
stanovení přechodné úpravy provozu - Nádražní ul. - výluky ČD - 20041-2018 15.01.2019 - 30.01.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Zveřejnění dotačního programu pro oblast památkové péče v roce 2019 15.01.2019 - 15.04.2019 Grantová témata Odbor památkové péče
ODSH/21647/2018-2 Dálnice D3 0310/II Úsilné - Hodějovice - Třebonín SO 112-830 - oznámení o zahájení stavebního řízení 15.01.2019 - 31.01.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODaSH/21647/2018-2Dálnice D3 0310/I Úsilné - Hodějovice SO 112-830 informace 15.01.2019 - 15.02.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Otakarova, České Budějovice, rekonstrukce objektu 15.01.2019 - 31.01.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Plzeňská v Českých Budějovicích, vyhrazené parkvoací stání 14.01.2019 - 30.01.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o ukončení zjišťovacího řízení záměru 14.01.2019 - 30.01.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o uložení písemnosti 14.01.2019 - 30.01.2019 Oznámení Odbor správní
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. K. Weise, České Budějovice, rekonstrukce domu 14.01.2019 - 30.01.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o uložení daňové písemnosti. 11.01.2019 - 22.01.2019 Oznámení Finanční odbor
VÝZVA - VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ - silnice I/20 - severní spojka 11.01.2019 - 28.01.2019 Oznámení Stavební úřad
Rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby / vedení sítí elektronických komunikací Starnet / 10.01.2019 - 28.01.2019 Rozhodnutí Stavební úřad
Doručení písemnosti usnesením - Vyžrálková Tereza 10.01.2019 - 26.01.2019 Doručení veřejnou vyhláškou Matriční úřad
Záměr pronájmu parkovacích stání v objektu Dubenská 1483/2,4, České Budějovice 09.01.2019 - 31.12.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Záměr pronájmu parkovacího stání v objektu Loucká 10-14, České Budějovice 09.01.2019 - 31.12.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Záměr pronájmu pozemku - parkovací stání ve dvoře objektu Štítného 2-8, České Budějovice 09.01.2019 - 31.12.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

Stránky