Úřední deska

Filtrování
Nadpis Vyvěšeno Kategorie Instituce
Oznámení o uložení daňové písemnosti. 16.11.2018 - 27.11.2018 Oznámení Finanční odbor
Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání /Rekultivace odkaliště K IV/C1Z - konečné řešení sanace / 16.11.2018 - 18.12.2018 Oznámení Stavební úřad
23. výzva IPRÚ České Budějovice 16.11.2018 - 30.09.2019 Oznámení Odbor rozvoje a veřejných zakázek
oznámení o uložení písemnosti / RD Plav / 16.11.2018 - 03.12.2018 Oznámení Stavební úřad
Zveřejnění dotačního programu v roce 2019 16.11.2018 - 28.02.2019 Oznámení Odbor ochrany životního prostředí
Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Panská 207/4, České Budějovice 16.11.2018 - 03.12.2018 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Pražská tř. 1255/19, České Budějovice 16.11.2018 - 03.12.2018 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb 15.11.2018 - 17.12.2018 Oznámení Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu - kanalizační přípojka v křižovatce ulic Branišovská - M. Horákové, České Budějovice 15.11.2018 - 01.12.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení-přechodná úprava provozu na místní komunikaci-Lišov 15.11.2018 - 29.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - inženýrské sítě, ul. Čajkovského, České Budějovice 15.11.2018 - 01.12.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI - Ing. Vladimír Plojhar 15.11.2018 - 03.12.2018 Oznámení Stavební úřad
OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI - Ing. Vladimír Plojhar 15.11.2018 - 03.12.2018 Oznámení Stavební úřad
OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI - Ing. Vladimír Plojhar 15.11.2018 - 03.12.2018 Oznámení Stavební úřad
OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI - Ing. Vladimír Plojhar 15.11.2018 - 03.12.2018 Oznámení Stavební úřad
OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI - p. Václav Tošovský 15.11.2018 - 03.12.2018 Oznámení Stavební úřad
Stanovení-přechodná úprava provozu na silnici III/10576-k.ú. Hrdějovice 15.11.2018 - 29.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Seznámení účastníků řízení s úkony správního orgánu 14.11.2018 - 30.11.2018 Veřejná vyhláška Státní instituce
ODSH 19043/2018-Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. K. V. Raise, V. Vydry, České Budějovice 14.11.2018 - 29.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Doručení písemnosti usnesením - Havlíček Miloš 14.11.2018 - 30.11.2018 Veřejná vyhláška Matriční úřad
Oznámení - zahájení stavebího řízení a pozvání k ústnímu jednání / bytového domu "Bydlení Luční jez / 14.11.2018 - 30.11.2018 Oznámení Stavební úřad
Změna územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Dobrovodského potoka III v katastrálním území České Budějovice 5 13.11.2018 - 22.12.2018 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
Změna územního plánu města České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod III v k. ú. České Budějovice 5 13.11.2018 - 22.12.2018 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
stanovení přechodné úpravy provozu - Běh kolem Baby 13.11.2018 - 28.11.2018 Oznámení Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - Eurovia, oprava Štilec 13.11.2018 - 28.11.2018 Oznámení Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o uložení daňové písemnosti. 13.11.2018 - 26.11.2018 Oznámení Finanční odbor
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Dobrá Voda u českých Budějovic 13.11.2018 - 28.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Dobrovodského potoka v úseku od zaústění do Vltavy po most na Pražské třídě 12.11.2018 - 28.11.2018 Veřejná vyhláška Státní instituce
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1500/1 v k.ú. České Budějovice 6. 12.11.2018 - 26.11.2018 Pronájmy Odbor majetkový
Stavební povolení-Výstavba chodníku ul.tř. 5.května v úseku ul. Miletínská-Dolní-k.ú.Lišov 12.11.2018 - 27.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - silnice I/20 České Budějovice, Severní spojka 12.11.2018 - 28.11.2018 Rozhodnutí Stavební úřad
Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Hroznová 156/21, České Budějovice 12.11.2018 - 27.11.2018 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Oznámení - pokračování územního řízení a pozvání k ústnímu jednání / Stacionární obalovna živičných směsí / 09.11.2018 - 26.11.2018 Oznámení Stavební úřad
Informace podle § 9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí / stacionární obalovna živičných směsí / 09.11.2018 - 10.12.2018 Oznámení Stavební úřad
Oznámení o uložení daňové písemnosti. 09.11.2018 - 21.11.2018 Oznámení Finanční odbor
15865/2018 Stanovení přechodné úpravy provozu - V Zátiší - vyhrazené parkování 09.11.2018 - 25.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Doručení písemnosti usnesením - Illek Aleš 09.11.2018 - 27.11.2018 Veřejná vyhláška Matriční úřad
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Jeronýmova, České Budějovice 08.11.2018 - 25.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. U Koněspřežky, České Budějovice 08.11.2018 - 25.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Veřejná vyhláška 08.11.2018 - 26.11.2018 Oznámení Státní instituce
Stanovení místní úpravy provozu - ulice Jar. Haška v Českých Budějovicích 08.11.2018 - 24.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o uložení daňové písemnosti. 08.11.2018 - 19.11.2018 Oznámení Finanční odbor
Oznámení o uložení daňové písemnosti. 08.11.2018 - 19.11.2018 Oznámení Finanční odbor
Oznámení o uložení daňové písemnosti. 08.11.2018 - 19.11.2018 Oznámení Finanční odbor
Stanovení místní úpravy provozu - parkoviště u Všesportovní haly, České Budějovice, vyhrazené parkování 08.11.2018 - 24.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Zahájení stavebního řízení-Severní spojka-k.ú. Ševětín 08.11.2018 - 23.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
VÝZVA - VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ - novostavba bytového domu, ul. Průběžná, Č. Budějovice 3 08.11.2018 - 26.11.2018 Rozhodnutí Stavební úřad
Oznámení o uložení daňové písemnosti. 07.11.2018 - 19.11.2018 Oznámení Finanční odbor
Oznámení o uložení daňové písemnosti. 07.11.2018 - 19.11.2018 Oznámení Finanční odbor
Rozhodnutí - stavební povolení / OC IGY Pražská tř. č.p./o.r. 1247/24 / 07.11.2018 - 23.11.2018 Rozhodnutí Stavební úřad

Stránky