Úřední deska

Stanovení přechodné úpravy provozu - vodovodní a kanalizační přípojka, Fr. Ondříčka, České Budějovice

Odbor dopravy a silničního hospodářství,
vyřizuje: Ing. Šimánek Jindřich,
tel. 386 804 407,
e-mail: simanekj@c-budejovice.cz

Vyvěšeno: 
07.11.2018 - 22.11.2018