Úřední deska

Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. U Koněspřežky, České Budějovice

Odbor dopravy a silničního hospodářství
vyřizuje: Ing. Josef Čejka
tel. 386 804 436
cejkaj@c-budejovice.cz

Vyvěšeno: 
08.11.2018 - 25.11.2018